Pensioenen

Prinsjesdag 2015: lastenverlichting maar geen herziening

Ook in 2015 is een traditie in ere gehouden. En dat is het lekken van (een deel van) de belastingplannen voor het volgende jaar. Dit keer betrof het onder andere de plannen voor de box-3-heffing en de vrijstelling voor schenking voor de eigen woning. In dit artikel geven we een overzicht van de...

Prepensioen ruilen voor ouderdoms- en partnerpensioen

Vraag:Een klant heeft prepensioen opgebouwd en nadert nu zijn prepensioendatum. Hij wenst zijn prepensioen om te zetten in ouderdoms- en partnerpensioen. Is dat toegestaan? De praktijkcase is hieronder te lezen als Pdf-bestand.

Wet pensioencommunicatie: een stap vooruit?!

mr. Jos Gielink CPL werkzaam bij Gielink Pensioenrecht B.V.
Op 19 mei 2015 is het wetsvoorstel "Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie" (hierna Wet Pensioencommunicatie) aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is op 29 mei 2015 in het Staatsblad geplaatst en zal vanaf...

Geneuzel op de vierkante millimeter?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 24 februari 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën gereageerd op een zevental vragen van het Kamerlid Lodders. De vragen hadden betrekking op de gepubliceerde maximale opbouwpercentages bij een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar. Voor middelloonregelingen geldt een maximaal...

Pensioen en erfbelasting

Vraag:Pensioen is vrijgesteld voor de erfbelasting. Maar zijn er geen andere gevolgen voor de erfbelasting? Antwoord:Pensioen is inderdaad vrijgesteld voor de heffing van erfbelasting. 1) Onder pensioen wordt onder meer 2) verstaan een pensioenregeling:• die voldoet aan de wettelijke bepalingen van...

Gedeeltelijk stoppen met werken en vervroegen pensioeningangsdatum

Vraag:Een werknemer van 61 jaar oud werkt nu nog 100% - vijf dagen in de week - maar gaat twee dagen per week minder werken. Nu wil hij zijn pensioen ook al laten ingaan. Kan dat?Antwoord:Dat kan. In het verleden nam de Belastingdienst het standpunt in dat pensioen alleen vervroegd kon ingaan, voor...

Restbegunstiging

Vraag:Een klant is overleden. Hij bouwde door een toezegging van zijn werkgever pensioen op bij een pensioenverzekeraar. Het betrof een premievrije overeenkomst waarop de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) van toepassing is. De klant heeft enige tijd samengewoond, maar dat was niet meer het geval...

Nettopensioen voor premievrije arbeidsongeschikten: een fata morgana

mr. Jos Gielink CPL werkzaam bij Gielink Pensioenrecht B.V.
Bij elke versobering van het fiscale pensioenkader voltrekt zich steeds weer een rituele dans tussen parlement en regering. Bij elke versoberingsronde is er vanuit de maatschappij en het parlement verzet tegen de verlaging van de toekomstige premievrije pensioenopbouw voor de werknemers die op het...

Asset allocatie a la Salami

Corné van Zeijl werkzaam als Portfolio Manager Aandelen bij Actiam
Veel mensen in de pensioenwereld gebruiken simpelweg historische rendementen om een beeld te krijgen van lange termijn rendementsverwachtingen. Maar u kent de waarschuwing; rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Het voordeel van het gebruik van dergelijke data is dat het...

APPA-regeling biedt kansen

mr. Bas Vereggen werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten in Nederland dienen ieder zelfstandig zorg te dragen voor de pensioenvoorziening voor hun politieke ambtsdragers en hun nabestaanden. Dit volgt uit de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA), waarin de pensioenvoorzieningen van onder meer...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen