Sparen en beleggen

Prinsjesdag 2019

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Kabinet Rutte 3 beleeft haar tweede Prinsjesdag. En ook dit jaar lagen de stukken die onder embargo aan de Kamerleden waren verstrekt, korte tijd later ‘op straat’.De koning besteedde in zijn troonrede aandacht aan het feit dat het op Prinsjesdag precies 75 jaar geleden was dat operatie Market...

Kabinet ziet tot op heden vooral drempels in verkenning naar heffing over werkelijk rendement in box 3

Bernd Heijnen werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Vanwege de maatschappelijke wens om de heffing over inkomen uit sparen en beleggen beter te laten aansluiten bij de werkelijkheid, is het kabinet aan de slag gegaan om de haalbaarheid van een dergelijk stelsel te verkennen. In een onlangs verschenen brief van de staatssecretaris van Financiën wordt...

Prinsjesdag 2018: een tweede update

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Het (gewijzigde) pakket Belastingplan 2019 is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Een dergelijk pakket levert ieder jaar de nodige amendementen en moties op. Dit jaar leveren de moties interessante informatie op. De in dit artikel behandelde moties zijn aangenomen.

Prinsjesdag 2018: een (beknopte) update

Mark van Graafeiland en Kees van Oostwaard beiden werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Voorafgaand aan Prinsjesdag 2018 ging de meeste aandacht uit naar de plannen van het kabinet Rutte III met de dividendbelasting. Die aandacht is daarna niet minder geworden. Inmiddels ligt er een drastisch aangepast wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020.  Ook hebben de eerste schermutselingen in de...

Prinsjesdag 2018

Dit is de eerste Prinsjesdag voor het kabinet Rutte 3. Voorafgaand aan Prinsjesdag ging er veel aandacht uit naar de plannen voor de dividendbelasting met een hoofdrol voor de premier. Ook in dit artikel is er de nodige aandacht voor de dividendbelasting.In de laatste weken vóór Prinsjesdag is ook...

Bitcoin en andere cryptovaluta: aangifte in box 3

Bernd Heijnen werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Bijna niemand zal het zijn ontgaan: bitcoin en andere cryptovaluta zijn regelmatig in het nieuws en vele Nederlanders bezitten inmiddels cryptovaluta. Volledig mainstream zijn cryptovaluta nog niet. Daarvoor zijn nog te weinig werkende toepassingen en het gebruik ziet tot nu toe grotendeels op...

Ontwikkelingen rondom Belastingplan 2018

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Ten tijde van Prinsjesdag was er nog geen regeerakkoord. Het Belastingplan 2018 was daardoor bescheiden van inhoud. Desondanks zijn er ontwikkelingen te melden. Maar ook het regeerakkoord heeft duidelijke invloed. De geleidelijke afschaffing van de ‘Wet Hillen’ moet nog voor het einde van het jaar...

Prinsjesdag 2017

Ook dit jaar is de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag uitgelekt. Daarbij werden nauwelijks fiscale aspecten genoemd of het moet zijn dat het kabinet 75 miljoen euro extra uittrekt voor de Belastingdienst. Dit bedrag is bedoeld als buffer. Het kan worden ingezet als de...

Box 3 in 2017

Vraag:Hoe komt box 3 er in 2017 nu precies uit te zien?

De plannen voor box 3: zit de oplossing erbij?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Enigszins in de luwte van Prinsjesdag 2016 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën op 20 september een brief met bijbehorend rapport over box 3 naar de Tweede Kamer gezonden. Hij komt daarmee zijn toezegging na die hij ongeveer een jaar geleden deed. De omvang van (de brief en) het rapport laat...

Pagina's

Subscribe to Sparen en beleggen