Sparen en beleggen

Prinsjesdag 2020

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
2020 is door de coronapandemie een bijzonder jaar en Prinsjesdag was dit jaar net zo bijzonder. De focus van Prinsjesdag lag op stimulering van de economie met als belangrijk doel het behoud van werkgelegenheid. Ook het programma was door coronavirus anders dan gebruikelijk. Geen rijtoer in de...

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Al weer een kleine twintig jaar geleden werd de Wet IB 2001 ingevoerd. Dat was in feite een uitgebreide ‘verbouwing’ van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. De recent gepubliceerde Bouwstenen beogen wijzigingen op een veel groter terrein.

Prinsjesdag 2019: een beknopte update

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
De belastingplannen voor 2020 maken niet veel ‘los’ in Den Haag. Het meest opvallende lijkt nog de mate waarin (een gedeelte van) de oppositie instemt met de plannen van het kabinet. Dat is ook noodzaak voor het kabinet nu het geen meerderheid meer heeft in zowel de Tweede Kamer als in de Eerste...

Voorbeelden box-3-voorstel

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: Recent zijn de plannen bekend gemaakt voor aanpassingen in box 3, met name om spaarders lichter te belasten. Maar hoe werkt dat uit in voorbeelden? Als een klant bijvoorbeeld een kapitaalverzekering in box 3 heeft of een tweede huis.

Prinsjesdag 2019

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Kabinet Rutte 3 beleeft haar tweede Prinsjesdag. En ook dit jaar lagen de stukken die onder embargo aan de Kamerleden waren verstrekt, korte tijd later ‘op straat’.De koning besteedde in zijn troonrede aandacht aan het feit dat het op Prinsjesdag precies 75 jaar geleden was dat operatie Market...

Kabinet ziet tot op heden vooral drempels in verkenning naar heffing over werkelijk rendement in box 3

Bernd Heijnen werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Vanwege de maatschappelijke wens om de heffing over inkomen uit sparen en beleggen beter te laten aansluiten bij de werkelijkheid, is het kabinet aan de slag gegaan om de haalbaarheid van een dergelijk stelsel te verkennen. In een onlangs verschenen brief van de staatssecretaris van Financiën wordt...

Prinsjesdag 2018: een tweede update

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Het (gewijzigde) pakket Belastingplan 2019 is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Een dergelijk pakket levert ieder jaar de nodige amendementen en moties op. Dit jaar leveren de moties interessante informatie op. De in dit artikel behandelde moties zijn aangenomen.

Prinsjesdag 2018: een (beknopte) update

Mark van Graafeiland en Kees van Oostwaard beiden werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Voorafgaand aan Prinsjesdag 2018 ging de meeste aandacht uit naar de plannen van het kabinet Rutte III met de dividendbelasting. Die aandacht is daarna niet minder geworden. Inmiddels ligt er een drastisch aangepast wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020.  Ook hebben de eerste schermutselingen in de...

Prinsjesdag 2018

Dit is de eerste Prinsjesdag voor het kabinet Rutte 3. Voorafgaand aan Prinsjesdag ging er veel aandacht uit naar de plannen voor de dividendbelasting met een hoofdrol voor de premier. Ook in dit artikel is er de nodige aandacht voor de dividendbelasting.In de laatste weken vóór Prinsjesdag is ook...

Bitcoin en andere cryptovaluta: aangifte in box 3

Bernd Heijnen werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Bijna niemand zal het zijn ontgaan: bitcoin en andere cryptovaluta zijn regelmatig in het nieuws en vele Nederlanders bezitten inmiddels cryptovaluta. Volledig mainstream zijn cryptovaluta nog niet. Daarvoor zijn nog te weinig werkende toepassingen en het gebruik ziet tot nu toe grotendeels op...

Pagina's

Subscribe to Sparen en beleggen