Alle artikelen

Afkoop kleine of grote lijfrente?

24 september 2020 Vraag: Bij overlijden kan het voorkomen dat er meerdere gerechtigden zijn voor een nabestaandenlijfrente. Moet bij het bepalen of sprake is van een nabestaandenlijfrente worden gekeken naar het...

Prinsjesdag 2020

16 september 2020 2020 is door de coronapandemie een bijzonder jaar en Prinsjesdag was dit jaar net zo bijzonder. De focus van Prinsjesdag lag op stimulering van de economie met als belangrijk doel het behoud van...

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

28 augustus 2020 Al weer een kleine twintig jaar geleden werd de Wet IB 2001 ingevoerd. Dat was in feite een uitgebreide ‘verbouwing’ van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. De recent gepubliceerde Bouwstenen...

Partneralimentatie per 1 januari 2020

14 augustus 2020 Vraag: Per 1 januari 2020 is er het een en ander gewijzigd in de wet- en regelgeving over partneralimentatie. Welke wijzigingen zijn dat (ook met het oog op bijvoorbeeld een alimentatielijfrente)? 

Tarief loonheffing bij afkoop lijfrente

29 juni 2020 Vraag: Een klant wenst zijn lijfrenteverzekering af te kopen. Nu geeft de uitvoerder aan dat deze 52% loonheffing gaat inhouden. Maar het hoogste tarief van de inkomstenbelasting is nog maar 49,5%....

Ruimte voor wonen

2 juni 2020 Eerder dit jaar heb ik al stil gestaan bij de problemen op de woningmarkt en de rapportages die daarover zijn gemaakt. In april heeft de minister van Financiën een groot aantal rapporten in het kader...

Vernieuwde vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen: kleine aanpassingen

27 mei 2020 In 2017 en 2018 heeft de Belastingdienst nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd. Daarover heb ik in Financieel Actief al geschreven. Nu is er een aangepast document gepubliceerd. Deze keer gaat het...

Corona-virus en betalingsachterstand kapitaalverzekering

30 april 2020 Vraag: Een klant heeft als gevolg van het Corona-virus zijn baan verloren waardoor hij voorlopig de premies van zijn Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) niet kan voldoen. Als een...

Ook na 30-jaarstermijn renteaftrek onbelaste KEW-uitkering mogelijk?

2 april 2020 Vraag: Een klant had op 1 januari 2001 een (bestaande) eigenwoningschuld van € 195.000. Per 1 mei 2001 heeft zij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) gesloten. Deze zal € 180.000 uitkeren per 1...

Evaluatie eigenwoningregeling: hoe nu verder?

28 februari 2020 In december 2019 heeft toenmalig staatssecretaris Snel van Financiën twee evaluaties van de eigenwoningregeling aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluaties gingen vergezeld van een kabinetsreactie...

Kapitaalverzekering afgesloten na 14 september 1999 maar vóór 2001

14 februari 2020 Vraag:  Onder welk fiscaal regime valt een kapitaalverzekering met ingangsdatum 1 juni 2000 nu eigenlijk? De klant geeft al jaren de waarde van deze verzekering op in box 3. Hij betaalt al die tijd...

Gedeeltelijke afkoop BHW-kapitaalverzekering na 20 jaar premiebetaling

30 januari 2020 Vraag: Klant wil een (gedeeltelijke) opname doen uit een kapitaalverzekering die valt onder het Brede Herwaarderingsregime (BHW dus geen KEW). De klant heeft al meer dan twintig jaar premie betaald (...

Financiering boeterente bij schuldvernieuwing eigen woning

2 januari 2020 Vraag:Gelet op de dalende hypotheekrente is het interessant om de hypotheek ‘over te sluiten’. Nu is er weinig spaargeld beschikbaar en is het de bedoeling om de te betalen boeterente mee te...

Cijfers 2020

20 december 2019 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2020 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Consultatie wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

3 december 2019 In het regeerakkoord van Rutte 3 was al vastgelegd om de mogelijkheid te onderzoeken om (gedeeltelijke) pensioenafkoop mogelijk te kunnen maken. Ook in het Principeakkoord is deze mogelijkheid...

Pagina's