Lijfrente

Tarief loonheffing bij afkoop lijfrente

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: Een klant wenst zijn lijfrenteverzekering af te kopen. Nu geeft de uitvoerder aan dat deze 52% loonheffing gaat inhouden. Maar het hoogste tarief van de inkomstenbelasting is nog maar 49,5%. Dit klopt toch niet?

Consultatie wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
In het regeerakkoord van Rutte 3 was al vastgelegd om de mogelijkheid te onderzoeken om (gedeeltelijke) pensioenafkoop mogelijk te kunnen maken. Ook in het Principeakkoord is deze mogelijkheid opgenomen. Het in het akkoord toegezegde wetsvoorstel is er nu, althans in conceptvorm. De praktijk mag er...

Prinsjesdag 2019: een beknopte update

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
De belastingplannen voor 2020 maken niet veel ‘los’ in Den Haag. Het meest opvallende lijkt nog de mate waarin (een gedeelte van) de oppositie instemt met de plannen van het kabinet. Dat is ook noodzaak voor het kabinet nu het geen meerderheid meer heeft in zowel de Tweede Kamer als in de Eerste...

Lijfrente en scheiding

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: Een klant is gescheiden en heeft een lijfrente. Het is de bedoeling dat ieder 50% van het kapitaal beschikbaar krijgt bij expiratie bij leven en bij overlijden is het de bedoeling om het deel van de overleden ex-partner toe te laten komen aan de kinderen die uit hun huwelijk zijn geboren. Nu...

Prinsjesdag 2019

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Kabinet Rutte 3 beleeft haar tweede Prinsjesdag. En ook dit jaar lagen de stukken die onder embargo aan de Kamerleden waren verstrekt, korte tijd later ‘op straat’.De koning besteedde in zijn troonrede aandacht aan het feit dat het op Prinsjesdag precies 75 jaar geleden was dat operatie Market...

Opname pensioenbedrag ineens (onderdeel principeakkoord pensioen)

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Na de snelle aanpassingen rondom de AOW-ingangsdatum is minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de slag gegaan met het creëren van de mogelijkheid een pensioenbedrag ineens op te nemen, een ander punt uit het Principeakkoord pensioen. De eerste aanzet is gegeven met een...

Principeakkoord pensioen: nog veel werk te doen!

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Na negen jaar is het dan eindelijk zover: er ligt een Pensioenakkoord. Of beter gezegd: het Principeakkoord pensioen. Want diverse zaken liggen wel vast in het akkoord, maar nog meer zaken niet!De uitkomst kan met recht een polderoplossing genoemd worden. Ook al heeft het veel moeite gekost om...

Nieuw lijfrentebesluit: het werd tijd!

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in mei een nieuw lijfrentebesluit gepubliceerd. Het vorige besluit dateerde van 13 juni 2012 (met een kleine upate in 2015), dus dat werd een keer tijd. Dat blijkt ook wel uit de vele nieuwe onderwerpen die in het besluit zijn opgenomen.In dit artikel ga ik...

Wat gebeurt er met de saldolijfrente eind 2020?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Rond de millenniumwisseling werd hard gewerkt aan de totstandkoming van de invoering van de Wet IB 2001. Een van de zaken waar iets voor geregeld werd, was de zogenoemde saldolijfrente. De belastingplichtige kon kiezen voor overgangsrecht. Dat overgangsrecht loopt volgens de huidige wetgeving 31...

Overbruggingslijfrente en saldoverklaring

Vraag: Een klant heeft zich bij mij gemeld met een saldoverklaring voor niet afgetrokken lijfrentepremies over de periode 2002 tot en met 2010. Daarnaast heeft de klant een waarde van de lijfrente per 31 december 2005. De klant wenst het kapitaal voor de waarde vermeld op de saldoverklaring af te...

Pagina's

Subscribe to Lijfrente