Interview

‘Ons driepijlerstelsel is zo slecht nog niet’, interview met Paul Schnabel

Robert Snep segmentmanager bij Zwitserleven en Geert de Vries werkzaam bij Copyplatform
Moeten werknemers meer zelf kunnen doen voor een goed pensioen? Prof.dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en gastspreker op het Zwitserleven Pensioen Event, is voorstander van meer keuzevrijheid en flexibiliteit. Maar wel met mate én met behoud van het goede van ons...

'Alles draait om de eenvoud', interview met Leo Stevens

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Eenvoud. Dat is het woord waar alles om draait als je met prof.dr. Leo Stevens praat over belastingheffing. Nog even bevlogen als 25 jaar geleden toen ik bij hem in de collegebanken zat. In dit interview laat Stevens zijn licht schijnen over het Lente- of Kunduzakkoord. En dan specifiek over de...

Vijf vragen aan staatssecretaris Frans Weekers

Geert de Vries werkzaam bij Copyplatform
‘Koersvast in onzekere tijden’. Onder dat motto presenteerde het kabinet-Rutte op Prinsjesdag de Miljoenennota 2012. In het bijbehorende Belastingplan 2012 worden diverse maatregelen aangekondigd die direct effect hebben op de ondernemer/ZZP’er en zijn pensioen. Wat is de koers van het kabinet?...
Subscribe to Interview