Praktijkcases

Corona-virus en betalingsachterstand kapitaalverzekering

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Vraag: Een klant heeft als gevolg van het Corona-virus zijn baan verloren waardoor hij voorlopig de premies van zijn Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) niet kan voldoen. Als een betalingsachterstand ontstaat, kan bijvoorbeeld de bandbreedte overschreden worden. En zodoende is niet langer sprake...

Ook na 30-jaarstermijn renteaftrek onbelaste KEW-uitkering mogelijk?

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: Een klant had op 1 januari 2001 een (bestaande) eigenwoningschuld van € 195.000. Per 1 mei 2001 heeft zij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) gesloten. Deze zal € 180.000 uitkeren per 1 mei 2031. De renteaftrek eindigt uiterlijk 1 januari 2031. Is de uitkering uit de KEW daarna nog...

Kapitaalverzekering afgesloten na 14 september 1999 maar vóór 2001

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Vraag:  Onder welk fiscaal regime valt een kapitaalverzekering met ingangsdatum 1 juni 2000 nu eigenlijk? De klant geeft al jaren de waarde van deze verzekering op in box 3. Hij betaalt al die tijd vermogensrendementsheffing hierover. Per 1 juni 2020 keert de verzekering het opgebouwde kapitaal van...

Gedeeltelijke afkoop BHW-kapitaalverzekering na 20 jaar premiebetaling

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: Klant wil een (gedeeltelijke) opname doen uit een kapitaalverzekering die valt onder het Brede Herwaarderingsregime (BHW dus geen KEW). De klant heeft al meer dan twintig jaar premie betaald (binnen de bandbreedte van 1:10). Levert dit fiscale problemen op?

Financiering boeterente bij schuldvernieuwing eigen woning

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag:Gelet op de dalende hypotheekrente is het interessant om de hypotheek ‘over te sluiten’. Nu is er weinig spaargeld beschikbaar en is het de bedoeling om de te betalen boeterente mee te financieren.Is de rente over dit deel van de lening ook aftrekbaar?

DGA en pensioen: nog snel in actie komen?

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: In mijn portefeuille heb ik meerdere directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). In 2017 is de wet veranderd en is overgangsrecht tot en met 2019 ingevoerd. Moeten dga’s nog in actie komen? En welke mogelijkheden heeft de dga nog? 

Voorbeelden box-3-voorstel

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: Recent zijn de plannen bekend gemaakt voor aanpassingen in box 3, met name om spaarders lichter te belasten. Maar hoe werkt dat uit in voorbeelden? Als een klant bijvoorbeeld een kapitaalverzekering in box 3 heeft of een tweede huis.

Lijfrente en scheiding

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: Een klant is gescheiden en heeft een lijfrente. Het is de bedoeling dat ieder 50% van het kapitaal beschikbaar krijgt bij expiratie bij leven en bij overlijden is het de bedoeling om het deel van de overleden ex-partner toe te laten komen aan de kinderen die uit hun huwelijk zijn geboren. Nu...

Overbruggingslijfrente en saldoverklaring

Vraag: Een klant heeft zich bij mij gemeld met een saldoverklaring voor niet afgetrokken lijfrentepremies over de periode 2002 tot en met 2010. Daarnaast heeft de klant een waarde van de lijfrente per 31 december 2005. De klant wenst het kapitaal voor de waarde vermeld op de saldoverklaring af te...

Stakingslijfrente en lijfrentevormen

Vraag: In 2017 heeft Financieel Actief een Praktijkcase gepubliceerd over de lijfrentefaciliteit voor de stakingswinst. Om van de ‘middelgrote’ vrijstelling bij staking gebruik te kunnen maken geldt soms de voorwaarde dat de lijfrente direct moet ingaan. Gelden er dan nog voorwaarde voor...

Pagina's

Subscribe to Praktijkcases