Alle artikelen

Schenken voor de eigen woning doe je (niet) zo

28 maart 2019 Staatssecretaris Snel van Financiën heeft gereageerd op vragen van Kamerleden over schenken van bedragen voor de eigen woning. Aanleiding was een publicatie in een blad over kruislings schenken.In...

Hoge Raad beslist positief over lagere grondslag ZVW bij omzetting FOR in een stakingslijfrente

4 maart 2019 Op 23 november 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen op de vraag of een uit de vrijval van de fiscale oudedagsreserve (FOR) gefinancierde premie voor een stakingslijfrente de grondslag voor de...

Stakingslijfrente en lijfrentevormen

20 februari 2019 Vraag: In 2017 heeft Financieel Actief een Praktijkcase gepubliceerd over de lijfrentefaciliteit voor de stakingswinst. Om van de ‘middelgrote’ vrijstelling bij staking gebruik te kunnen maken geldt...

Toch nieuw pensioenstelsel ?

6 februari 2019 Na het uitblijven van een pensioenakkoord, gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu zelf aan de slag met de hervorming van het pensioenstelsel. De minister werkt de komende...

Verrekening van pensioenrechten door betalen van lijfrentepremies

5 februari 2019 Vraag: In het verleden is in Financieel Actief aandacht besteed aan de verrekening van alimentatie door betaling van lijfrentepremie. Nu begreep ik dat het ook mogelijk is om bij echtscheiding het...

Aflossing eigenwoningschuld samenwoners

3 januari 2019 Vraag:Klanten van mij - een vrouw en een man - wonen samen in een eigen woning. Er is een samenlevingscontract. De woning staat uitsluitend op naam van de vrouw (die in eerste instantie alleen in de...

Cijfers 2019

31 december 2018 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2019 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Prinsjesdag 2018: een tweede update

4 december 2018 Het (gewijzigde) pakket Belastingplan 2019 is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Een dergelijk pakket levert ieder jaar de nodige amendementen en moties op. Dit jaar leveren de...

Maximum arbeidsongeschiktheidsverzekering

4 december 2018 Vraag:Onder voorwaarden zijn de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar. Geldt hiervoor een maximum, bijvoorbeeld een maximum premiebedrag?

Prinsjesdag 2018: een (beknopte) update

31 oktober 2018 Voorafgaand aan Prinsjesdag 2018 ging de meeste aandacht uit naar de plannen van het kabinet Rutte III met de dividendbelasting. Die aandacht is daarna niet minder geworden. Inmiddels ligt er een...

Artikel 13 Successiewet 1956 en het gewijzigde huwelijksvermogensrecht

30 oktober 2018 Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Voorheen was het nog zo dat als de aanstaande echtelieden niets regelden, zij automatisch in gemeenschap van goederen huwden....

Uitkering kapitaalverzekering eigen woning na overlijden

28 september 2018 Vraag:Door het overlijden van een van de huwelijkspartners komt een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) tot uitkering. De vrijstelling van de achterblijvende partner is lager dan de uitkering. Hoe...

Prinsjesdag 2018

18 september 2018 Dit is de eerste Prinsjesdag voor het kabinet Rutte 3. Voorafgaand aan Prinsjesdag ging er veel aandacht uit naar de plannen voor de dividendbelasting met een hoofdrol voor de premier. Ook in dit...

Vernieuwde vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen: zoek de verschillen!

31 augustus 2018 In 2017 heeft de Belastingdienst nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd. Daarover heb ik in Financieel Actief al gepubliceerd. Nu is er een aangepast document gepubliceerd. Reden om het vernieuwde...

Financieel plannen voor ZZP Nederland

23 juli 2018 Opdrachtgevers van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) opgelet! De komende maanden komt de Belastingdienst misschien op bezoek. De Belastingdienst wil met u praten over arbeidsrelaties met...

Pagina's