Sparen en beleggen

Ontwikkelingen rondom Belastingplan 2018

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Ten tijde van Prinsjesdag was er nog geen regeerakkoord. Het Belastingplan 2018 was daardoor bescheiden van inhoud. Desondanks zijn er ontwikkelingen te melden. Maar ook het regeerakkoord heeft duidelijke invloed. De geleidelijke afschaffing van de ‘Wet Hillen’ moet nog voor het einde van het jaar...

Prinsjesdag 2017

Ook dit jaar is de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag uitgelekt. Daarbij werden nauwelijks fiscale aspecten genoemd of het moet zijn dat het kabinet 75 miljoen euro extra uittrekt voor de Belastingdienst. Dit bedrag is bedoeld als buffer. Het kan worden ingezet als de...

Box 3 in 2017

Vraag:Hoe komt box 3 er in 2017 nu precies uit te zien?

De plannen voor box 3: zit de oplossing erbij?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Enigszins in de luwte van Prinsjesdag 2016 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën op 20 september een brief met bijbehorend rapport over box 3 naar de Tweede Kamer gezonden. Hij komt daarmee zijn toezegging na die hij ongeveer een jaar geleden deed. De omvang van (de brief en) het rapport laat...

Fiscale behandeling van bijdrage aan fonds van Vereniging van Eigenaren

Vraag:Een klant bezit een appartement. Zij is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Zij heeft bijdragen betaald aan het Algemene reservefonds en het Bestemmingsfonds van de VvE. Behoren de rechten op deze fondsen bij de eigen woning in box 1 of moeten ze meegenomen worden in box 3?

Alimentatieverplichting aan kinderen aftrekbaar als verplichting in box 3?

Vraag:Is kinderalimentatie wel of niet aftrekbaar als schuld in box 3?

Doorsparen met de levensloopregeling

mr. Ton Mertens werkzaam als zelfstandig adviseur en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam
Sinds 1 januari 2014 is de betekenis van de levensloopregeling fors afgenomen. Voor diegenen die op 31 december 2011 een saldo hadden van minder dan € 3.000 gold dat dit op 1 januari 2013 werd belast. Daarmee zijn de saldi van de 'kleine' levensloopspaarders in dat jaar fiscaal afgewikkeld. Degenen...

Rapport Commissie inkomstenbelasting en toeslagen

Remco Alkemade, MSc en drs. Arno Biemans beiden werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Op 17 februari 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen in het leven geroepen. De Commissie had ten doel om te komen tot een verbetering van de Nederlandse concurrentiekracht middels een eenvoudiger, solider en fraudebestendiger belastingstelsel. De...

Prinsjesdag 2012: overige maatregelen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Naast de onderwerpen eigen woning en oudedagsvoorzieningen, zijn er op Prinsjesdag ook diverse andere fiscale maatregelen gepresenteerd door het demissionaire kabinet. Meest in het oog springend is uiteraard de zogenoemde forenzentaks. Deze en andere maatregelen bespreek ik hierna beknopt. Verder...

Onzakelijke leningen aan de eigen BV

drs. Bart Jimmink werkzaam bij KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs In de huidige tijd is het voor veel vennootschappen niet makkelijk om geld te lenen van de bank. Soms kan de directeur/grootaandeelhouder dan uitkomst bieden. Als deze privévermogen heeft kan hij beslissen om geld uit te...

Pagina's

Subscribe to Sparen en beleggen