Pensioenen

Prinsjesdag 2014

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Ook op de tweehonderdste Prinsjesdag konden weer enkele verrassingen worden opgetekend. Niet spectaculair, maar toch.Diverse voorstellen en hoofdlijnen waren vooraf al duidelijk. Zo waren bijvoorbeeld de voortzetting van het verlaagde BTW-tarief voor onderhoud en verbetering aan de eigen woning tot...

ZZP-pensioenfonds straks ook voor DGA’s?

mr. drs. Alieke Doornink werkzaam bij Edmond Halley Pensioenmanagement
Is het toeval dat ongeveer tegelijkertijd met het pleidooi van de staatssecretaris voor het afschaffen van het huidige pensioen in eigen beheer er opeens grote sprongen vooruit worden gemaakt met het pensioenfonds voor ZZP-ers?  Alle andere opties en wensen vanuit de praktijk voor aanpassing van...

De (on)mogelijke oplossingen voor Witteveen 2015

Hans van den Berg werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Nu de wetsvoorstellen om de pensioenopbouw verder te verlagen en af te toppen 1) (hierna: Witteveen 2015) op 27 mei jl. door de Eerste Kamer zijn aangenomen, wordt het tijd om de gevolgen daarvan per 1 januari 2015 op een rij te zetten. Nog interessanter is het om ook de (on)mogelijkheden onder de...

Witteveen 2015 ook door Eerste Kamer aangenomen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Na de Tweede Kamer heeft op 27 mei 2014 ook de Eerste Kamer - met de krapst mogelijke meerderheid - ingestemd met de wetsvoorstellen die samen ‘Witteveen 2015’ vormen. De Eerste Kamer stemde met het totale pakket in, omdat de eerdere wetsvoorstellen in dit kader in de herfst van 2013 in de Eerste...

Witteveen 2015: berekeningen adequaat pensioen

drs. P. Heesterbeek AAG en drs. H.C.J. Veerman MSc AAG CEFA beiden werkzaam bij Triple A-Risk Finance
Ter onderbouwing van het voorstel om de fiscale maxima te verlagen, heeft het kabinet berekeningen uitgevoerd. In deze berekeningen wordt nagegaan of er in de voorstellen nog sprake is van een adequaat pensioen. in het oorspronkelijke voorstel was een adequaat pensioen 70% op basis van middelloon (...

Novelle Witteveen 2015: een zeer omvangrijke wijzigingsoperatie

mr. Jos Gielink CPL werkzaam bij Gielink Pensioenrecht B.V.
Op 20 januari 2014 heeft het kabinet de wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel Witteveen 2015 1) ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel met nummer 33610 (Witteveen 2015) en de aankondiging van het kabinet om het wetsvoorstel met nummer 33672 (...

Witteveen 2015: nettolijfrente

mr. Jos Gielink CPL werkzaam bij Gielink Pensioenrecht B.V.
Voor het inkomen boven € 100.000 kan met ingang van 2015 via een nettolijfrente een oudedagsvoorziening worden opgebouwd, die overeenkomt met 1,875% van het gemiddeld verdiende loon. Dit betreft vrijwillige regelingen die mogen worden aangeboden door de toegelaten uitvoerders in de derde pijler. Op...

Wft-proof gaat niet vanzelf

mr. drs. Alieke Doornink werkzaam bij Edmond Halley Pensioenmanagement
Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners. 1) Grootste verschil ten opzichte van het oude model is dat per beroepskwalificatie ook professioneel gedrag wordt afgetoetst. Daarnaast wordt het bedrijfsvoeringsmodel per 2016 afgeschaft. Dit heeft voor...

Afschaffen eigen beheer start van doe-het-zelf pensioen voor DGA’s?

mr. drs. Alieke Doornink werkzaam bij Edmond Halley Pensioenmanagement
De huidige regeling voor pensioen in eigen beheer gaat in de revisie. De lage marktrente zorgt voor dekkingstekorten bij de BV’s. De regels over de fiscale waardering van het Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) pensioen leiden tot een groot verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van...

Een pensioenfonds op de vrije markt: het algemeen pensioenfonds

mr. Rachel van den Braak en drs. Aloys Bart CPC pensioenjuristen bij Zwitserleven
Het kabinet heeft het plan een nieuw soort pensioenfonds te introduceren. Deze plannen werden tot 24 februari 2014 via een openbare internetconsultatie aangeboden. Naast het ondernemingspensioenfonds en het bedrijfstakpensioenfonds volgt nu een derde type pensioenfonds: het algemeen pensioenfonds (...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen