Pensioenen

Rechtbank vindt proportionele afrekening van bovenmatig pensioen redelijk

Hans van den Berg werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Eind 2013 heeft Rechtbank Gelderland een naar mijn mening opmerkelijke uitspraak 1) gedaan. Maar niet alleen de uitspraak vind ik opmerkelijk, maar ook het proces daarna. Kern van het vraagstuk is of fiscaal ‘een beetje bovenmatigheid’ bestaat of niet.Voordat ik mijn mening geef over de uitspraak...

De laatste loodjes van 2013 …

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Traditiegetrouw stemt de Eerste Kamer vlak vóór het Kerstreces over de Belastingplannen van het komende jaar. Zo ook in 2013. Maar dit jaar kwam daar nog het zogenoemde woonakkoord bij, dat ook fiscale aanpassingen voor eigenaren van een eigen woning bevat. En de uitslag van de stemming in de...

Gevolgen Wet VAP voor eindloon- en middelloonregeling

mr. Bas Vereggen werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Met ingang van 1 januari 2014 worden als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) de jaarlijkse fiscaal maximale opbouwpercentages met 0,1 verlaagd. In de pensioenpraktijk circuleert de opvatting dat hierdoor eindloonregelingen harder worden geraakt dan...

Partnerpensioen en fiscaal partnerschap

Vraag:Leidt een partnerpensioen altijd tot verplicht fiscaal partnerschap? Antwoord:Vanaf 1 januari 2011 is men verplicht fiscaal partner als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Vóór 2011 kon men in bepaalde situaties nog kiezen of men al dan niet als fiscaal partner wilde worden aangemerkt.Met...

Herfst 2013: ontwikkelingen Belastingplan 2014 en pensioenversobering

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Nu de eerste echte herfststorm ons land al weer heeft geteisterd, is het tijd om de fiscale balans in politiek Den Haag op te maken. Er zijn recent weer verschillende wijzigingen in het wetsvoorstel Belastingplan 2014 aangebracht en de plannen voor de versobering van het zogenoemde Witteveenkader...

Volg nooit zomaar de uitvoerder in zijn voorstel voor aanpassing van de pensioenleeftijd naar 67

mr. drs. Alieke Doornink werkzaam bij Edmond Halley Pensioenmanagement
En de 5 stappen die wel verstandig zijn Vanaf 2014 geldt een pensioenleeftijd van 67 jaar. Dit als gevolg van de Wet VAP. Pensioencontracten moeten daarom voor 31-12-2013 zijn aangepast aan deze wetgeving. Veel uitvoerders doen pro actief een passend voorstel voor een standaardaanpassing van...

Prinsjesdag 2013

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Formeel geldt nog steeds dat het Belastingplan voor het volgende jaar op Prinsjesdag na de Troonrede en aanbieding van de kabinetsplannen en begroting aan de Tweede Kamer, openbaar wordt gemaakt. Maar wellicht meer dan ooit tevoren, zijn veel plannen – al dan niet bewust – al naar buiten gebracht....

De wondere wereld van Witteveen 2015

mr. Nancy Struve en mr. Bas Vereggen beiden werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Het is onstuimig in pensioenland. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar verhoogd en worden de maximale opbouwpercentages met 0,1% verlaagd. Volgens de wetsvoorstellen die nu ter behandeling naar de Eerste Kamer gaan, worden de maximale opbouwpercentages...

Derven, gederfd, te derven: in welk geval is een loonstamrecht mogelijk?

mr. Ton Mertens werkzaam als zelfstandig adviseur en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam
Als een werknemer wordt ontslagen komt daar in veel gevallen een ontslaguitkering bij kijken. Er zijn verschillen redenen waarom iemand op zo’n uitkering aanspraak kan maken. Fiscaal kan een ontslaguitkering vaak gezien worden als een vergoeding voor de inkomsten die de werknemer als gevolg van het...

Hollandse Nieuwe

drs. Maarten Edixhoven MM directievoorzitter Zwitserleven
Onze vicepremier Lodewijk Asscher heeft eind mei de sociale partners extra tijd gegeven om tot een akkoord te komen over het pensioendossier. Ik heb Lodewijk hoog zitten. Hij haalt zijn vis bij dezelfde man als ik en dat is een heel wijs besluit. De sociale partners hebben inmiddels hun plannen...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen