Pensioenen

Internationale gegevensuitwisseling met FATCA en CRS

mr. Jasper Commandeur werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Overheden proberen op verschillende manieren maatregelen te treffen om het vermogen dat hun burgers in het buitenland aanhouden zichtbaar te maken. Na de publicatie van de zogenaamde ‘Panama Papers’ is het ontgaan van belastingheffing een veelbesproken onderwerp. Om vermogen internationaal...

Collectieve overlijdensrisicoverzekering voor werknemers

Vraag:Met welke fiscale aspecten moet een werkgever rekening houden bij een collectieve overlijdensrisicoverzekering voor zijn werknemers? 

De inconsistentie van het meten met twee maten

Hans van den Berg werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Het is algemeen bekend en onderkend dat tussen de formele en praktische toepassing van fiscale wet- en regelgeving een discrepantie kan bestaan. Een van de terreinen waarbij dit met enige regelmaat voorkomt is pensioen. Actueel is de discussie over een ‘365-dagenadministratie’ voor het dagelijks...

Kan vroegpensioen eerder of later ingaan en later eindigen?

De AOW-leeftijd wordt sinds 1 januari 2013 elk jaar verhoogd. En sinds 1 januari 2005 is het niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd vroegpensioen op te bouwen. Wel hebben we nog vele jaren met het overgangsrecht voor vroegpensioen te maken. Over dit onderwerp zijn de volgende vragen aan ons...

Wat zijn de gevolgen van een afwijkende peildatum in een pensioenregeling?

Vraag:In veel pensioenadministraties kunnen jaarlijks wisselende gegevens slechts op één vaste peildatum worden aangepast. Vaak is dit 1 januari. Is het ook mogelijk om een andere peildatum af te spreken? Bij met name ondernemingen van Angelsaksische origine gelden boekjaren met afwijkende begin-...

Het einde van de eigen BV als pensioenuitvoerder?

mr. Remko Hesse werkzaam bij Foseti Advies
Eigenlijk staat de pensioenwereld niet stil. Niet qua ambitieniveau, niet qua uitvoerder en niet qua  prijs. Als bestuurder van een pensioenfonds heb ik de discussie over volledig herverzekeren (wat het was) of volledig eigen beheer (wat het is geworden) van nabij mee mogen maken. En als adviseur...

Belastingplan 2016 aangenomen: de wijzigingen per 1 januari 2016

Hans van den Berg en drs. Kees van Oostwaard beiden werkzaam bij Vivat Verzekeringen
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2016 aangenomen. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Niet alleen heeft de staatssecretaris van Financiën veel vragen moeten beantwoorden, ook moest een meerderheid in de Eerste Kamer worden gevonden die voor het wetsvoorstel wilde...

De pensioendatum: een smeulende heidebrand

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 17 november 2015 verscheen in de Staatscourant het - langverwachte - geactualiseerde besluit inzake pensioenen. Langverwacht omdat de staatssecretaris al veel eerder dit jaar had aangekondigd met een goedkeuring over de pensioendatum te komen. Hoe zat het ook alweer?   

Genieten van het juiste fiscale genietingstijdstip

Hans van den Berg werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Waarom is het genietingstijdstip van belang?Met enige regelmaat ontvang ik vragen of zie ik rechterlijke uitspraken over het fiscale genietingstijdstip van een uitkering of een uitkeringenreeks uit een levensverzekeringsovereenkomst. Niet alleen is het voor de verzekeraar van belang om te weten...

CPB pleidooi voor meer uniforme belasting voor kapitaalinkomen:

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 25 september heeft het Centraal Planbureau (CPB) een zogenoemde policybrief gepubliceerd over de belastingheffing op kapitaalinkomen. De titel zegt al veel over het doel dat de onderzoekers voor ogen hebben: streven naar een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen. In dit artikel besteed ik...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen