Onderdeel 8.8 van het pensioenbesluit nader bekeken

    30 januari 2018

    In dit tweede artikel over het recent verschenen besluit van 24 november 2017 belichten we onderdeel 8.8 ‘Aanwijzing regelingen die na het verhogen van de pensioenrichtleeftijd een hoger opbouwpercentage hanteren dan het wettelijk maximum’ nader.