FA Nieuwsbrief Prinsjesdag 2013

Jaargang 2 nummer 3

‘Geen snelle, pijnloze oplossingen’. Dat waren letterlijk de woorden van minister Dijsselbloem bij het aanbieden van de Miljoenennota 2014. Daarmee zei hij niets te weinig.

Prinsjesdag 2013 heeft een flinke impact voor consumenten! Er zijn veel bezuinigingsmaatregelen voorgesteld die de portemonnee van de consument raken. Zo ook op het gebied van de financiële producten.
Het feit dat in de voorafgaande periode al het nodige bekend was over de nieuwe belastingplannen (zie ook onze vorige Nieuwsbrief) en de maatregelen door het lekken van de Macro Economische Verkenning afgelopen weekend nog concreter geworden waren, doet daar niets aan af.

Het afschaffen van de fiscale goudenhanddrukfaciliteit en het verder beperken van de hypotheekrenteaftrek (zoals aangekondigd in het Regeerakkoord) zijn zaken die banken, verzekeraars, adviseurs, werknemers en werkgevers - bij ongewijzigde invoering - flink zullen raken. Die beperking van de hypotheekrenteaftrek moet overigens nog wel gepubliceerd worden.

Het plan om de zogenoemde beklemming – de minimale (premiebetalings)duur - voor het verkrijgen van een vrijstelling voor de uitkering van KEW, SEW en BEW te laten vervallen, werd de afgelopen periode breed uitgemeten in de media. Maar dat plan heeft Prinsjesdag blijkbaar niet gehaald. Daarmee is nog niet gezegd dat het plan van tafel is.

In tegenstelling tot vorig jaar hebben we de belangrijkste maatregelen op het gebied van financiële producten in één artikel op een rij gezet.

We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen als daartoe aanleiding is een extra nieuwsbrief verzenden. Bijvoorbeeld als het nog in te dienen wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 belangwekkend nieuws bevat.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

 

Artikelen 

Prinsjesdag 2013

Formeel geldt nog steeds dat het Belastingplan voor het volgende jaar op Prinsjesdag na de Troonrede en aanbieding van de kabinetsplannen en begroting aan de Tweede Kamer, openbaar wordt gemaakt. Maar wellicht meer dan ooit tevoren, zijn veel plannen – al dan niet bewust – al naar buiten gebracht. Lang niet alle plannen komen daarom als een volslagen verrassing. Dat maakt ze niet minder ingrijpend.