FA Nieuwsbrief mei 2017

Jaargang 5 nummer 12

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen en Lijfrente

Bij scheiding lijfrente verdelen conform Wet verevening pensioen? | Kort bericht

Sparen en beleggen

Reactie Financiën op bericht dat spaarders geen rente meer krijgen op hun spaargeld | Kort bericht

Levenslooprekening ook periodiek uitkeren zonder werkgever | Kort bericht

Eigen woning

Kamerverhuurvrijstelling | Artikel

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

 

Artikelen 

Kamerverhuurvrijstelling

Vraag:
Ik overweeg om een van de kamers in onze woning te verhuren aan een student. Wat betekent dit voor de aftrek van de rente van mijn eigen woning?

Korte berichten 

Bij scheiding lijfrente verdelen conform Wet verevening pensioen?

Een man en een vrouw zijn in 1999 gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Door het huwelijk ontstaat geen enkele gemeenschap van goederen. In de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat tussen de echtgenoten een deelgenootschap ontstaat. Bij het einde van het deelgenootschap ontstaat de verplichting om de vermogens te verrekenen op basis van algehele gemeenschap van goederen.

Levenslooprekening ook periodiek uitkeren zonder werkgever

Een man heeft bij een bank een levenslooprekening. Op het moment dat hij de levensloopuitkeringen wil laten ingaan heeft de man geen werkgever. De bank werkt niet mee aan deelbetalingen en wil het levenslooptegoed in een keer uitkeren onder inhouding van 52% loonbelasting. De bank geeft aan dat het proces van rechtstreekse betalingen periodieke uitkeringen veel administratieve handelingen met zich meebrengt.