Alle artikelen

Novelle Witteveen 2015: een zeer omvangrijke wijzigingsoperatie

23 april 2014 Op 20 januari 2014 heeft het kabinet de wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel Witteveen 2015 1) ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel met nummer...

Witteveen 2015: nettolijfrente

21 april 2014 Voor het inkomen boven € 100.000 kan met ingang van 2015 via een nettolijfrente een oudedagsvoorziening worden opgebouwd, die overeenkomt met 1,875% van het gemiddeld verdiende loon. Dit betreft...

Doorsparen met de levensloopregeling

26 maart 2014 Sinds 1 januari 2014 is de betekenis van de levensloopregeling fors afgenomen. Voor diegenen die op 31 december 2011 een saldo hadden van minder dan € 3.000 gold dat dit op 1 januari 2013 werd belast...

Wft-proof gaat niet vanzelf

25 maart 2014 Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners. 1) Grootste verschil ten opzichte van het oude model is dat per beroepskwalificatie ook professioneel...

Schenking voor de eigen woning van een ander

25 maart 2014 Vraag:Een klant van mij woont samen met een partner. Die woning staat volledig op naam van de partner en dat geldt ook voor de schuld op de eigen woning. Nu overwegen de ouders van mijn klant gebruik...

Afschaffen eigen beheer start van doe-het-zelf pensioen voor DGA’s?

27 februari 2014 De huidige regeling voor pensioen in eigen beheer gaat in de revisie. De lage marktrente zorgt voor dekkingstekorten bij de BV’s. De regels over de fiscale waardering van het Directeur Groot...

Wettelijke opzegtermijn en gouden handdrukstramrecht

25 februari 2014 Vraag:Een klant heeft eind augustus 2013 na onderhandelingen over een afkoopsom (gouden handdruk) zijn vaststellingsovereenkomst getekend. In die vaststellingsovereenkomst staat dat per 1 april 2014...

Een pensioenfonds op de vrije markt: het algemeen pensioenfonds

25 februari 2014 Het kabinet heeft het plan een nieuw soort pensioenfonds te introduceren. Deze plannen werden tot 24 februari 2014 via een openbare internetconsultatie aangeboden. Naast het ondernemingspensioenfonds...

Rechtbank vindt proportionele afrekening van bovenmatig pensioen redelijk

28 januari 2014 Eind 2013 heeft Rechtbank Gelderland een naar mijn mening opmerkelijke uitspraak 1) gedaan. Maar niet alleen de uitspraak vind ik opmerkelijk, maar ook het proces daarna. Kern van het vraagstuk is of...

Lijfrente bij beslag, faillissement en bijstand

27 januari 2014 Op een lijfrenterekening bij een bank kan sinds 1 oktober 2012 geen beslag meer worden gelegd. Ook valt de bancaire lijfrente niet meer in het faillissement van de rekeninghouder. Op deze wijze wordt...

Expirerend gouden handdrukstamrecht en 80%-regeling

21 januari 2014 Vraag:Een klant heeft een gouden handdrukstamrechtverzekering - afgesloten in 1993 - die per 1 november 2013 is geëxpireerd. De klant heeft het kapitaal nog niet aangewend voor periodieke uitkeringen...

Cijfers 2014

20 december 2013 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2014 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

De laatste loodjes van 2013 …

19 december 2013 Traditiegetrouw stemt de Eerste Kamer vlak vóór het Kerstreces over de Belastingplannen van het komende jaar. Zo ook in 2013. Maar dit jaar kwam daar nog het zogenoemde woonakkoord bij, dat ook...

Tijdelijke oudedagslijfrente en overgangsrecht

16 december 2013 Vraag:Per 1 januari 2014 wijzigen de vroegste en de uiterste ingangsdatum voor een tijdelijke oudedagslijfrente. Wat kan een klant nu het beste doen? Antwoord:Momenteel is het vroegste moment waarop...

Gevolgen Wet VAP voor eindloon- en middelloonregeling

27 november 2013 Met ingang van 1 januari 2014 worden als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) de jaarlijkse fiscaal maximale opbouwpercentages met 0,1 verlaagd. In de pensioenpraktijk...

Pagina's