Alle artikelen

Inkomstenbelasting en ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

3 september 2012 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Je voelt je goed en verwacht niet dat het morgen anders zal zijn. Toch gebeurt het. De kok snijdt een vinger af, de accountant raakt overspannen en de...

Werkgevers, werknemers en vergoedingen bij ongevallen

27 augustus 2012 Als een werknemer een ongeval overkomt kan de werkgever in bepaalde gevallen aansprakelijk zijn voor de schade. Om welke situaties dit kan gaan is uiteen gezet in de bijdrage van Steven Polak. Er...

Werkgeversaansprakelijkheid

22 augustus 2012 Ongevallen die verband houden met arbeid komen veel voor, in allerlei vormen en situaties. Of een werkgever aansprakelijk is voor de schade die uit een ongeval voortvloeit is niet altijd direct...

3% rekenrentestaffel praktisch toepasbaar?

27 juni 2012 Steeds meer werkgevers hebben belangstelling voor beschikbare-premieregelingen. Vreemd is dat natuurlijk niet. Met dergelijke regelingen weet een werkgever wat pensioen hem kost, in tegenstelling tot...

Lenteakkoord: wachten op de herfst?

27 juni 2012 Het Lenteakkoord (dat ook wel het Kunduzakkoord, Wandelgangenakkoord of Vijfpartijenakkoord wordt genoemd) is een hoofdlijnenakkoord. De fracties van VVD, CDA, D’66, GroenLinks en ChristenUnie hebben...

'Alles draait om de eenvoud', interview met Leo Stevens

27 juni 2012 Eenvoud. Dat is het woord waar alles om draait als je met prof.dr. Leo Stevens praat over belastingheffing. Nog even bevlogen als 25 jaar geleden toen ik bij hem in de collegebanken zat. In dit...

Variatie hoogte uitkeringen goudenhanddrukstamrecht

27 juni 2012 Vraag:Bij een van mijn klanten expireert binnenkort zijn goudenhanddrukverzekering. Met het kapitaal dat beschikbaar komt wil hij uitkeringen aankopen die in hoogte variëren (eerst hoge uitkeringen...

Het btw-effect van de invoering van een provisieloze adviesvergoeding

26 juni 2012 Met ingang van 1 januari 2013 zal voor zogenoemde complexe producten een provisieloze adviesvergoeding van toepassing worden. Bij een provisieloze adviesvergoeding wordt de vergoeding gebaseerd en...

Gouden-Handdrukstamrechten

10 april 2012 mr. Theo Gommer MPLA werkzaam bij Akkermans & Partners Legal & Advice en Gommer & Partners Pensioen Avocaten lo-akkermans.gif Het Centraal Aanspreekpunt...

Verrekenen lijfrente en pen­sioen bij echtscheiding

10 april 2012 mr. Jasper Commandeur werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL lo_snsreaal4.gif Kan een lijfrente of pensioen bij echtscheiding zonder belastingheffing worden verdeeld?...

Onzakelijke leningen aan de eigen BV

10 april 2012 drs. Bart Jimmink werkzaam bij KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs In de huidige tijd is het voor veel vennootschappen niet makkelijk om geld te lenen van de bank. Soms kan de directeur/...

Een eigen huis, een plek onder de zon na een echtscheiding?

10 april 2012 drs. Manuela Lamot-Van Blanken werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL lo_snsreaal4.gif Nu is scheiden voor de meeste mensen al geen pretje. Een verlies maken bij de...

Pensioen: flexibeler dan u denkt!

9 april 2012 mr. Jos Gielink werkzaam bij Bergamin & Gielink pensioenrechtadvies B.V. lo_bergamin2.jpg Op 28 november 2011 heeft de Belastingdienst een opmerkelijk soepel...

Afsplitsing deel goudenhanddrukkapitaal voor vergoeding adviseur

12 januari 2012 Vraag:  Kan een deel van het stamrechtkapitaal van een goudenhanddruk worden afgesplitst om de adviseur een vergoeding te betalen? Antwoord: Regelmatig duikt deze vraag op, met name als het gaat om...

Terugwenteling lijfrentepremie

10 januari 2012 Vraag: Ik heb in de maand januari 2012 uitgerekend hoeveel jaarruimte mijn klant voor het jaar 2011 had. Als hij dat bedrag vóór 1 april 2012 betaalt aan een bank of verzekeraar, kan hij die...

Pagina's