Alle artikelen

Stroomschema: verhogen verzekerd bedrag

21 mei 2013 Dit stroomschema is bedoeld om na te gaan of het verhogen van een gegarandeerd bedrag of de inleg in een SEW, KEW of BEW nog mogelijk is. De overeenkomst moet die mogelijkheid dan al hebben vóór de...

Voortzetten van een kapitaalverzekering eigen woning (vervolgartikel)

20 mei 2013 Overstappen naar een andere productvorm In onze vorige bijdrage gingen we in op de mogelijkheden om een afgesproken bedrag binnen een bestaande kapitaalverzekering eigen woning (KEW) 1) te verhogen....

Verhogen dekking- of premie bestaande kapitaalverzekering eigen woning

11 mei 2013 Resterende mogelijkheden binnen een lopende KEW, SEW of BEW De regeling om te sparen voor de aflossing van eigenwoningschulden via een kapitaalverzekering eigen woning (hierna; KEW 1) is beëindigd....

Versobering pensioen – tijd voor nettopensioensparen?

25 april 2013 De pensioenrichtdatum ligt verder weg dan ooit en de mogelijkheden om fiscaal gunstig pensioen op te bouwen worden steeds verder beperkt. Het onlangs in de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot...

Sociaal Akkoord en wetsvoorstel Versobering pensioen: einde discussie?

25 april 2013 Op 11 april sloten de sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid (STAR) een Sociaal Akkoord. Het Sociaal Akkoord raakt de woningmarkt, staat uitgebreid stil bij het ontslagrecht en...

Uitspraak Hoge Raad over uitleg begunstiging roept vragen op

16 april 2013 De Hoge Raad heeft vorig jaar moeten oordelen over de uitleg van de begunstiging van een levensverzekering. De uitspraak is niet alleen van belang voor verzekeraars, maar voor iedereen die een...

Brengt het Woningmarktakkoord vooruitgang voor koopwoningen?

28 maart 2013 Op 13 februari jongstleden is door minister Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, een pakket afspraken gepresenteerd omtrent de Nederlandse woningmarkt. 1) Samen met de oppositiepartijen D66, CU...

Overgangsrecht KEW/SEW/BEW

28 maart 2013 Vraag:Vanaf 1 april 2013 is het niet meer mogelijk om bij KEW’s, SEW's en BEW’s - waarbij geen sprake is van een gegarandeerd kapitaal - de premie/inleg te verhogen, zonder verlies van het...

Dga en afkoop (klein) pensioen

25 maart 2013 Vraag:Een van mijn klanten – een directeur-grootaandeelhouder (dga) – wil zijn pensioen dat is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, afkopen. De berekende jaarlijkse uitkering bedraagt...

Eindelijk duidelijkheid mogelijkheden overgangsrecht KEW/SEW/BEW vóór 1 april 2013

28 februari 2013 De woningmarkt is in beweging. Niet zo zeer dat op dit moment veel woningen van eigenaar verwisselen, maar (vrijwel) uitsluitend op het terrein van wetgeving.Een van de elementen die daarbij veel...

Voortijdig afkopen KEW mogelijk mét benutting uitkeringsvrijstelling

20 februari 2013 H. van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten. In privé beheert Erik de website www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke...

Nieuw staffelbesluit 2012: pensioenruimte in 2014 fors omlaag*

30 januari 2013 Op 28 december 2012 is al weer het vijfde (!) besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten gepubliceerd. Van deze vijf besluiten zijn er op dit moment maar liefst...

Pensioendatum en AOW-datum gelijkstellen?

28 januari 2013 Door de verhoging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar en 1 maand per 1 januari 2013 wordt er onderscheid gemaakt tussen de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat (de pensioengerechtigde...

Belastingpakket 2013 (III)

22 januari 2013 Vraag:Als eigenwoningbezitters in 2013 (of later) gaan scheiden, wat zijn dan de gevolgen? Antwoord:Dit betreft een situatie waarin niet vóór 1 januari 2013 een woning wordt vervreemd.Stel nu dat M...

Cijfers 2013

27 december 2012 In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2013 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog...

Pagina's