Pensioenen

Gewenste pensioenleeftijd 61 jaar, fiscale pensioenleeftijd naar 68 jaar?

Sinds 2010 houdt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gegevens bij over het werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt en publiceert deze gegevens elke twee jaar. Uit de eind augustus 2016 gepubliceerde studie van het SCP blijkt dat veel ouderen rond 61 jaar met pensioen willen gaan...

Consultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Het ministerie van Sociale Zaken heeft  in concept het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 voor de internetconsultatie openbaar gemaakt. Doel van het besluit is ‘dat het pensioen bij een scheiding uniform en zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld.’ Via Mijnpensioenoverzicht.nl wordt dan...

Vernieuwde beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018

Zoals ook eerder bericht, gaat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. In dat kader zijn in maart van dit jaar al nieuwe beschikbare premiestaffels gepubliceerd. Dat was vooruitlopend op een nieuw besluit ter vervanging van het besluit van 20 januari 2017 (nr. 2017-...

Uitvoeringsbesluit Common Reporting Standard (CRS)

De staatssecretaris van Financiën heeft een voorgenomen uitvoeringsbesluit bekend gemaakt. Hierin staat dat financiële instellingen identificatie- en rapportageprocedures moeten inrichten om vast te stellen of klanten hun woonplaats voor belastingdoeleinden in het buitenland hebben. Daarbij wordt...

Ontwerpbesluit adequaat pensioen payroll: bescherming van payrollwerknemers op pensioengebied

In het onlangs gepubliceerde ontwerpbesluit wordt getracht om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken door payrollwerkgevers te verplichten een (vergelijkbare) pensioenregeling aan te bieden aan payrollmedewerkers zoals die ook wordt aangeboden aan vaste werknemers van de inlenende...

Eerste Kamer stemt in met versnelde verhoging AOW-leeftijd

Op dinsdag 2 juni 2015 heeft de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk te verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2021 zou de AOW-leeftijd vervolgens gekoppeld moeten worden aan de stijging van de levensverwachting.De Eerste Kamer heeft...

Wetsvoorstel APF aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 18 juni 2015 ingestemd met het Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds. Hierdoor wordt een nieuwe speler in de tweede pijler pensioenmarkt geïntroduceerd: het algemeen pensioenfonds (APF). Dit type pensioenfonds mag één of meerdere pensioenregelingen uitvoeren voor één of...

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad besloten de AOW-leeftijd in 2023 niet te verhogen. Het voorstel is gebaseerd op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De levensverwachting is minder...

Geen vervroegde ingangsdatum pensioen bijstandsgerechtigden

De staatssecretaris en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vinden het plan om bijstandsgerechtigden te verplichten om hun (tweede pijler) pensioen vervroegd te laten ingaan, onwenselijk. Daarom zal de staatssecretaris met een voorstel komen om in de Wet werk en bijstand te regelen dat...

Onderzoek naar verwachte AOW-leeftijd

In een brief van 3 juni 2016 aan de Tweede Kamer is staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingegaan op het uitgevoerde onderzoek naar het opnemen van de verwachte AOW-leeftijd (en bijbehorende pensioenbedragen) in het Pensioenregister.Staatssecretaris Klijnsma heeft...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen