Pensioenen

Geen volledig gelijk speelveld aanbieder en intermediair

  Volgens minister Dijselbloem is een volledig gelijk speelveld voor aanbieder en intermediair niet mogelijk. Dat heeft de minister geantwoord op Kamervragen van CDA-kamerlid Van Hijum. Van Hijum stelde de vragen naar aanleiding van het ingevoerde provisieverbod.Het Kamerlid stelde ook vragen over...

Brief staatssecretaris: Wet uitfasering pensioen in eigen beheer - verschil bepaald en onbepaald deel elders verzekerd deel

De Wet uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen is op 1 april 2017 officieel ingegaan. Zelfs na ingang van de Wet zijn door diverse Kamerfracties nog vragen gesteld over verschillende onduidelijkheden. Met name vragen over het verschil tussen en de...

Novelle Witteveen 2015 aangenomen door de Tweede Kamer

De novelle voor aanpassing van het wetsvoorstel Witteveen 2015 1) is op 6 maart aangenomen door de Tweede Kamer. Aanpassing van het wetsvoorstel was noodzakelijk nadat het kabinet in de herfst van 2013 het wetsvoorstel had aangehouden. Reden voor het aanhouden was dat de Eerste Kamer niet akkoord...

Deeltijdfactor bij de aftopping van pensioengevend loon

De deeltijdfactor bij de aftopping van pensioengevend loon leidt niet tot discriminatie van deeltijdmedewerkers. Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes van Financiën op vragen van de Eerste Kamerleden Rinnooy Kan en Schnabel (D66). Daarnaast heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en...

Onderscheid mogelijk tussen de pensioendatum en de einddatum van de verzekeringspolis bij uitstellen

Hof Den Bosch heeft in een hoger beroep tussen een deelnemer van een pensioenregeling en de uitvoerder van diezelfde regeling geoordeeld in de kwestie of uitstel van de pensioendatum ook betekent dat de einddatum van de polis wordt uitgesteld.In de casus heeft de deelnemer een pensioenverzekering...

Diverse V&A’s pensioen en gouden handdruk opnieuw gepubliceerd door CAP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft diverse vragen en antwoorden opnieuw gepubliceerd.In V&A 05-035 (opname levenslooploon en opbouw van pensioen) is de verwijzing naar het besluit van 11 december 2018 (nr. 2018-28514) opgenomen. Het CAP geeft aan dat zij in...

Tempo verhoging AOW-leeftijd te hoog

“Het tempo van de stijging van de AOW-leeftijd is veel te snel, werknemers kunnen zich hier niet goed op voorbereiden. Veel werknemers kunnen pas met pensioen op AOW-leeftijd, en dat wordt straks 67 jaar en drie maanden. Voor veel werknemers gaat dat echt veel te snel.” Dat zegt Maurice Limmen,...

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over afkoop klein pensioen

Staatsecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een viertal vragen beantwoord over afkoop van klein pensioen. Belangrijkste vraag was of er wettelijke belemmeringen bestaan voor het verschuiven van de datum van afkoop van (klein) pensioen naar de dan geldende AOW-leeftijd....

CAP publiceert wederom nieuwe vragen en antwoorden

Op 24 oktober heeft het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Belastingdienst een tweetal nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd. Vaste indexatie (V&A 18-008)In onderdeel 2.3 van de handreiking  indexatie van pensioenen (versie 18 april 2007) staat dat de wettekst ruimte biedt ruimte voor een...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen