Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515)

Pensioenen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 23 november 2017, nr. 2017-187605 (Stcrt. 2017, nr. 70303 ) in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen.