FA Nieuwsbrief februari 2013

Jaargang 1 nummer 8

In de vorige Nieuwsbrief gaven we het al aan: er waren veel onduidelijkheden over de eigen woning (en spaarproducten die daarmee samenhangen).
Deze Nieuwsbrief staat daarom voor een groot deel in het teken van die woningmarkt. Allereerst een artikel over de vragen die waren opgekomen naar aanleiding van het overgangsrecht voor Kapitaalverzekeringen Eigen Woning (KEW's), Spaarrekeningen Eigen Woning (SEW's) en Beleggingsrechten Eigen Woning (BEW's).

Daarnaast hebben we een interessant artikel van de hand van Erik van Toledo over het vervallen van de zogenoemde tijdsklemmen voor KEW's, SEW's en BEW's. Graag attenderen we u op zijn website. Deze website bevat het meest complete overzicht van beleidsbesluiten, vragen en antwoorden en rechtspraak op het terrein van levensverzekeringen. De website is ook te vinden in het onderdeel 'Links' op onze website.

Ook in de volgende Nieuwsbrief verwachten wij weer aandacht te schenken aan de woningmarkt. Op 13 februari jl. werd het zogenoemde woningmarktakkoord gesloten. Een globale beschrijving daarvan hebben we opgenomen in een van de Korte berichten. Eveneens in de Korte berichten aandacht voor lijfrenten (zowel rechtspraak als vragen en antwoorden).

 

 drs. C.A.J. van Oostwaard
 eindredacteur Financieel Actief

Artikelen 

Korte berichten 

Ontwikkelingen woningmarkt

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft op 13 februari 2013 met de oppositiepartijen D66, CU, SGP en de coalitiepartijen VVD en PvdA afspraken gemaakt over de woningmarkt. Dit woningmarktakkoord was nodig om een meerderheid te halen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer voor diverse wetsvoorstellen met betrekking tot de (huur)woningmarkt. Het akkoord is nog niet vertaald in wetsvoorstellen.

Bedenktijd financiële producten betekent niet dat lijfrenteovereenkomst op een later tijdstip tot stand komt

Belanghebbende heeft op 29 december 2008 een bedrag van € 30.000 gestort op een tussenrekening van de lijfrentespaarrekening. Dat bedrag is op 2 januari 2009 gestort op de lijfrentedepositorekening(en) van belanghebbende. De jaar- en inhaalruimte van belanghebbende is te gering om het bedrag van € 30.000 volledig in 2008 in mindering te brengen op zijn inkomen. Belanghebbende brengt daarom in 2009 een deel van de storting in aftrek.