FA Nieuwsbrief september 2016

Jaargang 05 nummer 03

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Eigen Woning

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Gids Productfiscaliteiten 2016

Heeft u een vraag over pensioen, lijfrente, kapitaalverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, eigen woning, etc.? Kijkt u dan eens in de Gids Productfiscaliteiten 2016. Deze Gids is in tien jaar uitgegroeid tot hét naslagwerk over de fiscale regelgeving voor verzekerings- en bancaire producten.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Korte berichten 

Gevolg uitkeren levenslooptegoed voor AOW-partnertoeslag

Een vrouw heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd. In de brief schrijft zij dat een bank haar levensloopsaldo in één keer op 31 december 2021 wil betalen. De uitbetaling in één keer heeft volgens de vrouw tot gevolg dat haar partner zijn AOW-partnertoeslag verliest en dat haar inkomen volgens een hoger tarief belast wordt.

Bewuste opgave van te hoge hypotheekrenteaftrek leidt tot 50% boete

Een man - concerncontroller van beroep - heeft een eigen woning met een eigenwoningschuld van € 390.000. In 2011 heeft hij € 9.603,75 aan hypotheekrente voor de woning betaald. In maart 2012 doet de man via het softwareprogramma van de Belastingdienst aangifte over 2011 voor zichzelf en zijn echtgenote. In eerste instantie brengt de man € 96.038 op zijn eigen inkomen in mindering. Later die maand doet hij opnieuw aangifte voor zichzelf en zijn echtgenote.

Vooruitbetalen hypotheekrente mogelijk

Een man heeft samen met zijn echtgenote in 1999 een aflossingsvrije hypotheeklening afgesloten bij een bank voor een bedrag van € 525.000. De man heeft eind december 2015 de rente voor de eerste zes maanden van 2016 overgemaakt aan de bank. Dat bedrag is retour gekomen. De bank heeft de man meegedeeld dat zij het vooruitbetalen van rente niet langer faciliteert.

Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief van 30 juni 2016 aan de vaste commissie voor Financiën  gereageerd op de toepassing van de (eenmalig te gebruiken) verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 die per 1 januari 2017 in werking treedt. Daarnaast heeft Rechtbank Den Haag op 8 april 2016 een uitspraak gedaan over de toepassing van de (tijdelijk) verhoogde schenkingsvrijstelling (2013/2014).