FA Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Jaargang 3 nummer 2

De tweehonderdste Prinsjesdag leverde op het terrein van oudedagsvoorzieningen en eigen woning weliswaar weinig spectaculaire voorstellen voor financiële producten op, maar toch waren er enkele verrassingen.

Zo komt de 80%-regeling voor de afkoop van levenslooptegoeden in 2015 weer terug. Ook worden enkele maatregelen voor de woningmarkt die tijdelijk van aard waren, structureel gemaakt. En hoewel niet geheel onverwacht, mag de voorgestelde afkoopmogelijkheid voor lijfrente in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid ook opmerkelijk worden genoemd.

De belangrijkste maatregelen hebben we weer in één artikel op een rij gezet.
In het artikel komt ook de uitgebreide brief van de staatssecretaris over het nieuwe belastingstelsel aan bod.

Uiteraard blijven we de ontwikkelingen volgen en zullen we daarop in volgende nieuwsbrieven terugkomen.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

Artikelen