Eigen woning

Kamerverhuurvrijstelling

Vraag:Ik overweeg om een van de kamers in onze woning te verhuren aan een student. Wat betekent dit voor de aftrek van de rente van mijn eigen woning?

Fiscale behandeling van bijdrage aan fonds van Vereniging van Eigenaren

Vraag:Een klant bezit een appartement. Zij is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Zij heeft bijdragen betaald aan het Algemene reservefonds en het Bestemmingsfonds van de VvE. Behoren de rechten op deze fondsen bij de eigen woning in box 1 of moeten ze meegenomen worden in box 3?

CPB pleidooi voor meer uniforme belasting voor kapitaalinkomen:

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 25 september heeft het Centraal Planbureau (CPB) een zogenoemde policybrief gepubliceerd over de belastingheffing op kapitaalinkomen. De titel zegt al veel over het doel dat de onderzoekers voor ogen hebben: streven naar een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen. In dit artikel besteed ik...

Vierluik eigen woning vanuit fiscaal perspectief

Remco Alkemade MSc en mr. Bas Vereggen, beiden werkzaam bij SNS Bank en drs. Kees van Oostwaard, werkzaam bij Vivat Verzekeringen
In 2014 en 2015 zijn in totaal vier artikelen verschenen over gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor de fiscale behandeling van de eigen woning. Deze vier artikelen zijn samengevoegd in dit naslagwerk. Bovendien is de inhoud aangepast naar de laatste stand van zaken. Het artikel is...

Overlijden en de eigen woning

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Overlijden is veelal een verdrietige aangelegenheid. Veel mensen willen daar niet te vaak bij stilstaan. En hoe begrijpelijk dat wellicht ook is, toch is het verstandig te kijken naar de gevolgen, onder meer voor de eigen woning.In deze bijdrage maak ik onderscheid tussen het erven van de eigen...

Echtscheiding en eigen woning

Bas Vereggen werkzaam bij Fiscale Zaken SNS Bank
Eerder is in het fiscaal-juridisch vakblad Vermogende Particulieren Bulletin (2014/11) een artikel over dit onderwerp van mijn hand verschenen: ‘Eigen woning, KEW/SEW en echtscheiding: het is én blijft lastige materie’. Gezien de complexiteit van de materie kan het geen kwaad een gelijkluidende...

Herfst 2014 II: vooral ontwikkelingen rondom pensioen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Het jaar 2014 loopt ten einde en zoals elk jaar worden dan nog snel diverse wetsvoorstellen in de Eerste Kamer afgehandeld. Dat geldt in ieder geval voor het Belastingplan voor het komende jaar. Maar er gebeurde vooral het nodige op het terrein van pensioenen. In dit artikel zet ik de zaken beknopt...

Erfpachtconstructie is géén fraus legis: slechts gebruik van fiscale mogelijkheden

mr. Bas Vereggen werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Rechtbank Noord-Holland heeft 1 september 2014 uitspraak gedaan inzake een door belastingplichtige opgezette erfpachtconstructie.1) De belastinginspecteur stelde zich in deze zaak op het standpunt dat de eigenwoningregeling niet kon worden toegepast, maar dat sprake was van fraus legis. Gezien de...

Doorstromers op de woningmarkt

Remco Alkemade MSc werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL SNS Reaal
Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing kunnen zijn. Het oude regime (het overgangsrecht) en het nieuwe regime per 1 januari 2013. Voor...

Herfst 2014: ontwikkelingen Belastingplan 2015 en nettopensioen/nettolijfrente

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Een jaar geleden schreef ik op deze plaats over de ontwikkelingen rondom het Belastingplan 2014 en de pensioenversobering. De eerste herfststorm had toen net het land verlaten. Een jaar later is er eigenlijk weinig veranderd. We hebben de eerste herfststorm wederom achter de rug en de onderwerpen...

Pagina's

Subscribe to Eigen woning