Eigen woning

Overlijden en de eigen woning

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Overlijden is veelal een verdrietige aangelegenheid. Veel mensen willen daar niet te vaak bij stilstaan. En hoe begrijpelijk dat wellicht ook is, toch is het verstandig te kijken naar de gevolgen, onder meer voor de eigen woning.In deze bijdrage maak ik onderscheid tussen het erven van de eigen...

Echtscheiding en eigen woning

Bas Vereggen werkzaam bij Fiscale Zaken SNS Bank
Eerder is in het fiscaal-juridisch vakblad Vermogende Particulieren Bulletin (2014/11) een artikel over dit onderwerp van mijn hand verschenen: ‘Eigen woning, KEW/SEW en echtscheiding: het is én blijft lastige materie’. Gezien de complexiteit van de materie kan het geen kwaad een gelijkluidende...

Herfst 2014 II: vooral ontwikkelingen rondom pensioen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Het jaar 2014 loopt ten einde en zoals elk jaar worden dan nog snel diverse wetsvoorstellen in de Eerste Kamer afgehandeld. Dat geldt in ieder geval voor het Belastingplan voor het komende jaar. Maar er gebeurde vooral het nodige op het terrein van pensioenen. In dit artikel zet ik de zaken beknopt...

Erfpachtconstructie is géén fraus legis: slechts gebruik van fiscale mogelijkheden

mr. Bas Vereggen werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Rechtbank Noord-Holland heeft 1 september 2014 uitspraak gedaan inzake een door belastingplichtige opgezette erfpachtconstructie.1) De belastinginspecteur stelde zich in deze zaak op het standpunt dat de eigenwoningregeling niet kon worden toegepast, maar dat sprake was van fraus legis. Gezien de...

Doorstromers op de woningmarkt

Remco Alkemade MSc werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL SNS Reaal
Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing kunnen zijn. Het oude regime (het overgangsrecht) en het nieuwe regime per 1 januari 2013. Voor...

Herfst 2014: ontwikkelingen Belastingplan 2015 en nettopensioen/nettolijfrente

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Een jaar geleden schreef ik op deze plaats over de ontwikkelingen rondom het Belastingplan 2014 en de pensioenversobering. De eerste herfststorm had toen net het land verlaten. Een jaar later is er eigenlijk weinig veranderd. We hebben de eerste herfststorm wederom achter de rug en de onderwerpen...

Starters op de woningmarkt

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Geen overgangsrecht, geen bijleenregeling, geen kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning, geen restschuld, etc. Om renteaftrek te krijgen op de eigenwoningschuld moet de (hypothecaire) geldlening ten minste annuïtair volledig worden afgelost in maximaal 360 maanden.Zo bezien hebben de...

Schenking voor de aflossing van de eigenwoningschuld

Vraag:Wanneer ik de verhoogde schenkvrijstelling van € 100.000 gebruik om de eigenwoningschuld af te lossen verminderd dan het bedrag waarvoor ik gebruik heb gemaakt van de vrijstelling in de toekomst de eigenwoningschuld bij de verwerving van een nieuwe woning? Antwoord:Nee, de wet is op dit...

Prinsjesdag 2014

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Ook op de tweehonderdste Prinsjesdag konden weer enkele verrassingen worden opgetekend. Niet spectaculair, maar toch.Diverse voorstellen en hoofdlijnen waren vooraf al duidelijk. Zo waren bijvoorbeeld de voortzetting van het verlaagde BTW-tarief voor onderhoud en verbetering aan de eigen woning tot...

Fiscale Verzamelwet 2014: het kan scherper

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Op 3 juni 2014 is het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Vervolgens is op 27 juni al de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer verzonden. Gelet op het geringe aantal vragen dat is gesteld en het karakter van die vragen, kan worden verwacht dat...

Pagina's

Subscribe to Eigen woning