FA Nieuwsbrief september 2018

Jaargang 7 nummer 2

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Extra AOW inkopen | Kort bericht

Pensioen en Lijfrente

Stijging levensverwachting minder snel dan eerst verwacht: gevolgen voor AOW-leeftijd? | Kort bericht

Kapitaalverzekering

Vernieuwde vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen: zoek de verschillen! | Artikel

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

AFM: verzekeraars collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen moeten werknemersbelangen rechtstreeks onderzoeken | Kort bericht

Eigen woning

Recreatiewoning toch als hoofdverblijf aangemerkt | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Vernieuwde vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen: zoek de verschillen!

In 2017 heeft de Belastingdienst nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd. Daarover heb ik in Financieel Actief al gepubliceerd. Nu is er een aangepast document gepubliceerd. Reden om het vernieuwde document te bezien. Het is jammer dat niet is aangegeven wat de verschillen met het vorige document zijn. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste wijzigingen (dan wel waar die zijn uitgebleven en wel gewenst zijn).

Korte berichten 

Extra AOW inkopen

Zelfstandigen Bouw stelt samen met hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten en pensioenadviesbureau Westerbrink voor om het mogelijk te maken dat mensen vrijwillig hun AOW kunnen verhogen. Dit is dan een oplossing voor stijgende premies en dalende pensioenuitkeringen bij fondsen en verzekeraars.

Stijging levensverwachting minder snel dan eerst verwacht: gevolgen voor AOW-leeftijd?

Advieskantoor KPMG heeft de sterftecijfers van de afgelopen jaren geanalyseerd. KPMG constateert dat de levens­verwachting voor een 0-jarige man in 2018 ongeveer een half jaar lager is dan in de drie jaren daarvoor. Voor vrouwen is dit verschil bijna een jaar. Dit is opvallend en kan er op wijzen dat de levensverwachting minder snel stijgt dan eerder werd verwacht. Mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn de griepepidemieën, strengere winters en hetere zomers.

AFM: verzekeraars collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen moeten werknemersbelangen rechtstreeks onderzoeken

Jaarlijks onderzoekt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) via het jaarlijkse ‘Klantbelang Dashboard’-onderzoek of verzekeraars de geldende wettelijke normen uit de Wet financieel toezicht (Wft) naleven op het gebied van vakbekwaamheid, productontwikkelings- en reviewproces en beloningsbeleid. Dit jaar was het onderzoek gericht op de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeraars scoren gemiddeld een voldoende.

Recreatiewoning toch als hoofdverblijf aangemerkt

Een man heeft een woning in eigendom en huurt daarnaast nog een woning. De koopwoning staat op een recreatiepark. Volgens het bestemmingsplan is permanente bewoning van de recreatiewoning niet toegestaan. De reisafstand tussen beide woningen is 128 km.