FA Nieuwsbrief september 2017

Jaargang 6 nummer 3

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Algemeen

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Pensioen 2020: de stand van zaken

Al kort na de financiële crisis in 2008, bleek dat ook het Nederlandse pensioenstelsel kwetsbaar is. De aanhoudende daling van de rente, de toename van de levensverwachting en de verzwaring van de buffereisen en rekenregels, hebben ingrijpende gevolgen gehad voor de financiële positie van pensioenuitvoerders en de betaalbaarheid van uitkeringsovereenkomsten.

Korte berichten 

Wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen ingediend bij Tweede Kamer

Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel ‘Wet Waardeoverdracht klein pensioen’ op 30 augustus ingediend bij de Tweede Kamer.
Het aantal kleine pensioenen bij pensioenuitvoerders is sterk toegenomen. Kleine pensioenen zijn in dit verband pensioenen die leiden tot een uitkering vanaf de pensioendatum van minder dan bruto € 467,89 per jaar (2017; de huidige afkoopgrens). Daarvoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen:

Flexibele AOW-leeftijd

In opdracht van het ministerie van SZW heeft SEO Economisch Onderzoek de behoefte en toegevoegde waarde van een flexibele AOW-leeftijd onderzocht. De opdracht werd uitgezet naar aanleiding van het initiatiefwetsvoorstel om de AOW-leeftijd te flexibiliseren.

Belgisch rustpensioen in Nederland belast

Een man heeft van 1978 tot en met 1980 in Belgische loondienst gewerkt (niet in overheidsdienst). In die periode woonde de man met zijn echtgenote in België. Hij heeft over die periode in een zogenoemd rustpensioen opgebouwd. Zijn echtgenote heeft in die periode geen arbeid in loondienst verricht en niet een zelfstandig recht op rust- en/of overlevingspensioen opgebouwd.

FATCA en start onderhandelingen belastingverdrag met VS

Op 20 december 2016 heeft in de Tweede Kamer een overleg over de FATCA-wetgeving plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan meldt de staatssecretaris dat twee Amerikaanse senatoren een initiatief zijn gestart om de FATCA-wetgeving in te trekken naar aanleiding van een fiscale stelselherziening. De twee senatoren hebben ook om een onderzoek gevraagd naar FATCA waarbij in de tussentijd geen sancties worden opgelegd en IRS-onderzoeken naar belastingplichtigen worden opgeschort.