FA Nieuwsbrief Prinsjesdag 2013 (aanvulling woningmarkt)

Jaargang 2 nummer 4

Twee dagen na Prinsjesdag is dan toch het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel bevat weinig nieuws ten opzichte van hetgeen we hebben gemeld in het artikel Prinsjesdag 2013. Zoals gemeld in het artikel gaat het maximale tarief waarover hypotheekrenteaftrek mogelijk is, in stapjes van 0,5% omlaag richting het tarief van de (tweede en) derde schijf. Uit het wetsvoorstel blijkt nu dat de verlaging uitsluitend ziet op de aftrekbare kosten en niet op het saldo van eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten.
Het wetsvoorstel bevat geen plan om de minimale premiebetalingsduur voor KEW, SEW en BEW te laten vervallen (het zogenoemde ontklemmen).
Wel bevat het wetsvoorstel veel teksten die nu nog in beleidsbesluiten vermeld staan. In de komende periode zullen we de ontwikkelingen rondom de Belastingplannen inclusief dit wetsvoorstel voor de woningmarkt volgen en daarover publiceren.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief