FA Nieuwsbrief oktober 2013

Jaargang 2 nummer 5

Terwijl in Den Haag veel gedebatteerd en overlegd is over de begroting - en met name de bezuinigingen - voor volgend jaar, moeten werknemers, werkgevers en hun adviseurs nog hard aan het werk om vóór 1 januari aanstaande de pensioenregeling te laten (blijven) voldoen aan de fiscale kaders. Vanaf dan geldt immers de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. In haar bijdrage wijst Alieke Doornink op de zaken die de adviseur daarbij in het oog moet houden.

Daarnaast hebben we een artikel met een update over het Belastingplan 2014 en de ontwikkelingen rondom de fiscale kaders van pensioen voor 2015.

In de Praktijkcase komt een vraag over het toepassen van de vrijstelling van kapitaalverzekeringen aan de orde.

Verder hebben we enkele Korte berichten opgenomen. Daarbij is de verlenging van de crisismaatregelen voor de eigen woning in 2014 het meest in het oog springende bericht.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

Artikelen 

Herfst 2013: ontwikkelingen Belastingplan 2014 en pensioenversobering

Nu de eerste echte herfststorm ons land al weer heeft geteisterd, is het tijd om de fiscale balans in politiek Den Haag op te maken. Er zijn recent weer verschillende wijzigingen in het wetsvoorstel Belastingplan 2014 aangebracht en de plannen voor de versobering van het zogenoemde Witteveenkader voor pensioenen zijn in de Eerste Kamer behandeld. Beide onderwerpen bespreek ik hierna.

Verplichte toepassing vrijstelling kapitaalverzekering?

Vraag:
Klant heeft een kapitaalverzekering uit 1993. Deze kapitaalverzekering komt binnenkort tot uitkering en voldoet aan alle voorwaarden voor de zogenoemde 20-jaarsvrijstelling. Nu is het de wens van de klant om geen gebruik te maken van de vrijstelling, omdat dit ten koste gaat van zijn box-3-vrijstelling. Hij heeft namelijk nog meer kapitaalverzekeringen die zijn gestart voor 14 september 1999.

Korte berichten 

Verlenging crisismaatregelen eigen woning in 2014

De maximale termijn voor het behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning en voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning bedraagt tot 31 december 2014 drie jaar. Daarnaast kan tot genoemde datum de hypotheekrenteaftrek herleven na tijdelijke verhuur van de voormalige eigen woning. In de Tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2014 zijn deze crisismaatregelen met een jaar verlengd.

Besluit tijdelijke verruiming schenking eigen woning gepubliceerd

In het wetsvoorstel Belastingplan 2014 is een voorstel tot tijdelijke verruiming van de schenkingsmogelijkheid voor de eigen woning opgenomen. Vooruitlopend op de invoering van dat belastingplan heeft de staatssecretaris in een besluit goedgekeurd dat de verhoogde vrijstelling – tot € 100.000 - al met ingang van 1 oktober 2013 kan worden toegepast. Bovendien geldt niet de beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar.

Pensioenschijf van vijf

Het Nibud heeft de zogenoemde Pensioenschijf-van-vijf geïntroduceerd. De tool geeft de gebruiker een – globaal – inzicht in zijn of haar inkomenssituatie na pensionering en is ontwikkeld naar een idee van mr. drs. Michael Visser. De tool houdt rekening met de volgende vijf inkomensbronnen:
• AOW
• Werknemerspensioen
• Lijfrentes
• Vermogen
• Inkomsten uit werkzaamheden

Saldolijfrente: in welke box belast?

Belanghebbende heeft in mei 1993 een lijfrenteverzekering afgesloten en hiervoor een koopsom van ƒ 200.000 (€ 90.756) gestort. De koopsom voldoet niet aan de voorwaarden voor aftrek, omdat deze kan dienen tot voorwerp van zekerheid. De periodieke uitkeringen zijn direct ingegaan en eindigen op 1 mei 2012.