FA Nieuwsbrief november 2017

Jaargang 6 nummer 6

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Pensioen 2020: een nadere beschouwing | Artikel
Afschaffing fiscaal maximum pensioenen en verevening pensioenrechten bij beschikbare premieregelingen | Artikel
Groot aantal vernieuwde V&A’s verschenen | Kort bericht
Netspar: nabestaandenpensioen onvoldoende verzekerd | Kort bericht
Nieuw mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding | Kort bericht

Eigen woning

AFM wijst nadrukkelijk op nieuwe leennormen per 1 januari 2018 | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Korte berichten 

Groot aantal vernieuwde V&A’s verschenen

Op 26 en 27 oktober van dit jaar is een groot aantal vragen en antwoorden (deels opnieuw) verschenen op het gebied van pensioenen en stamrechten op www.belastingdienstpensioensite.nl. In de meeste gevallen gaat het om simpele onderhoudsmaatregelen van bestaande publicaties zoals de aanpassing van wetsverwijzingen, jaartallen en cijfers.

Netspar: nabestaandenpensioen onvoldoende verzekerd

De verantwoordelijkheid voor het nabestaandenpensioen is de laatste jaren meer bij de deelnemers van een pensioenregeling komen te liggen. Als gevolg van de sterke versobering van de Algemene nabestaandenwet (Anw) heeft slechts een klein percentage mensen nog recht op deze uitkering. Netspar constateert dat het ontstane Anw-hiaat ‘slechts deels én zeer versnipperd’ is opgevangen door de sociale partners. Bovendien worden de arbeids- en relatiemarkt steeds dynamischer.

AFM wijst nadrukkelijk op nieuwe leennormen per 1 januari 2018

De leennormen wijzigen per 1 januari 2018. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (ook wel loan-to-value genoemd) wordt 100%. Gevolg is dat kosten voor overdracht en andere bijkomende kosten niet langer geleend kunnen worden. De inkomensnormen veranderen eveneens. Als het in een individuele situatie verantwoord is, kan door hypotheekverstrekkers - met onderbouwing - worden afgeweken van de geldende leennormen. Dit wordt ook wel de explain mogelijkheid genoemd.