FA Nieuwsbrief november 2015

Jaargang 4 nummer 6

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Algemeen

Pensioen

Lijfrente

Kapitaalverzekering en eigen woning

Gouden handdruk

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Geen stormachtige herfst 2015?

De op Prinsjesdag gepresenteerde plannen voor financiële producten hebben weinig stof doen opwaaien, al is er wel veel gesproken over de voorgestelde wijziging van de box-3-heffing.
Inmiddels is de Tweede Kamer al weer een paar stappen verder met de wetsvoorstellen ‘Belastingplan 2016’ en de ‘Overige fiscale maatregelen 2016’. Tijd om een tussenbalans op te maken.

Lijfrentepremie (of inleg) vergeten af te trekken

Vraag:
Een klant van mij heeft in 2011 € 3.000 lijfrentepremie betaald aan een verzekeraar. De jaarruimte was zelfs hoger dan dit bedrag, maar hij is vergeten de betaalde premie in zijn aangifte inkomstenbelasting in aftrek te brengen. De verzekering voldoet overigens aan de voorwaarden voor aftrek. Welke mogelijkheden heeft de klant?

 

Korte berichten 

Tweede shopmoment bij tijdelijke pensioenknip

Eind september heeft de regering een motie van de Tweede Kamerleden Lodders en Vermeij aangenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om bij toepassing van de tijdelijke pensioenknip niet alleen op de pensioendatum, maar ook aan het eind van de knipperiode te shoppen met het pensioenkapitaal. Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer toegezegd deze mogelijkheid in het wetsvoorstel Wet variabele pensioenuitkering op te nemen.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Op 29 september 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Doel van de wet is om het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken.

Nieuw besluit internationale aspecten van pensioenen en stamrechten

Op 27 oktober heeft de staatssecretaris Wiebes van Financiën een geactualiseerd besluit gepubliceerd over de internationale aspecten van pensioenen en stamrechten. In dit besluit wordt ingegaan op de pensioenopbouw van inkomende werknemers en de pensioenafwikkeling van uitgaande werknemers. Het nieuwe besluit is een actualisering van het besluit van 31 januari 2008 (CPP2007/98M) en bevat diverse nieuwe standpunten, versoepelingen en voorwaarden.

Pensioen ongeschikt voor aflossing eigenwoningschuld

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 oktober jl. het rapport ‘Verkenning mogelijkheid inzetten pensioen voor aflossing woningschuld’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Geen inhouding loonheffing bij overschrijden wettelijke termijn

De Belastingdienst heeft de werking van de wettelijke termijn na expiratie van een lijfrente nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Uitvoerders wordt gevraagd om geen loonheffingen meer in te houden na overschrijden van de wettelijke termijn en loonopgaven te verbeteren als ten onrechte toch loonheffing is ingehouden.
(Bron: Belastingdienst, Nieuwsbrief renseignering overschrijding wettelijke termijn, 15 oktober 2015)

Bandbreedte-eis kapitaalverzekeringen verruimd naar 1:11

Op 29 september 2015 heeft de staatssecretaris een besluit ondertekend als aanvulling op het bestaande besluit voor kapitaalverzekeringen (van 6 december 2014, nr. BLKB2014/1763M. In de aanvulling geeft de staatssecretaris aan dat in de praktijk regelmatig dezelfde (typen) fouten worden gemaakt bij de premiebetaling voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW).

Rentekortingen op personeelsleningen

In het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 is een wijziging opgenomen voor rentekortingen op personeelsleningen die zijn gebruikt voor aankoop of verbouwing van de eigen woning. Het voordeel dat werknemers door de rentekorting verkrijgen, kan met ingang van 1 januari 2016 niet langer onbelast blijven.

Geen stamrechtvrijstelling voor een na 2013 genoten ontslagvergoeding

Een man kreeg in november 2013 van zijn werkgever te horen dat zijn arbeidsovereenkomst met ingang van 13 januari 2014 werd opgezegd. Bij de onderhandelingen over de hoogte van zijn ontslagvergoeding maakte hij kenbaar, gebruik te willen maken van de stamrechtvrijstelling. Op 17 december 2013 berichtte de werkgever maximaal € 135.000  te willen toekennen. Op 15 januari 2014 was er overeenstemming over een ontslagvergoeding van € 200.000.