FA Nieuwsbrief november 2013

Jaargang 2 nummer 6

Terwijl het de bedoeling lijkt om zo veel mogelijk geld te ‘ontklemmen’ zet ‘Den Haag’ de praktijk behoorlijk klem. En dan doel ik met name op het dossier goudenhanddrukstamrechten. In de praktijk leven heel veel vragen over wat nu precies wel of niet geregeld moet zijn vóór 31 december 2013 om er voor te zorgen dat een aanspraak op een stamrecht nog voor de omkeerregel in aanmerking komt. Dat de staatssecretaris een poging heeft gewaagd hierover duidelijkheid te verschaffen, blijkt uit het artikel dat gaat over het Belastingplan 2014. Maar het zou me niets verbazen als de Belastingdienst er toch weer net even anders mee omgaat dan velen uit de bewoordingen van de staatssecretaris hebben afgeleid.

Bas Vereggen gaat in zijn artikel in op de vraag in hoeverre de gevolgen van de Wet VAP verschillen voor eindloon- en middelloonregelingen. Zonder meer een interessante bijdrage voor de pensioenpraktijk.
Die pensioenpraktijk kijkt met spanning uit naar de uitkomst van de overleggen die de politiek voert over de nieuwe - verder te verlagen - fiscale pensioenkaders. Een fundamentele discussie over pensioenambitie lijkt nog steeds op zijn plaats. Ook als gekeken wordt naar het belang dat werkenden hechten aan verplichte pensioenopbouw. Zie hierover een van de Kort berichten.

Ten slotte hebben we in deze nieuwsbrief nog een Praktijkcase. In dit onderdeel wordt ingegaan op de vraag wanneer een partnerpensioen gevolgen kan hebben voor het fiscaal partnerbegrip.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

Artikelen 

Belastingplan 2014 aangenomen door Tweede Kamer: nog veel aandachtpunten!

Op 19 november 2013 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Belastingplan 2014 1) aangenomen. Het wetsvoorstel bevat ingrijpende maatregelen voor goudenhanddrukstamrechten. Daarnaast valt de verhoogde eenmalige schenkvrijstelling voor de eigen woning op. In dit artikel sta ik stil bij de uiteindelijke vormgeving van beide onderdelen van het wetsvoorstel. De Eerste Kamer kan immers het wetsvoorstel niet meer aanpassen, alleen afwijzen.

Gevolgen Wet VAP voor eindloon- en middelloonregeling

Met ingang van 1 januari 2014 worden als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) de jaarlijkse fiscaal maximale opbouwpercentages met 0,1 verlaagd. In de pensioenpraktijk circuleert de opvatting dat hierdoor eindloonregelingen harder worden geraakt dan middelloonregelingen. De vraag is, of dat werkelijk zo is.

Korte berichten 

Meerderheid zelfstandigen is voorstander verplicht pensioensparen

Bijna driekwart van alle werkende Nederlanders is voorstander van verplicht pensioensparen. Opvallend is dat het draagvlak onder ondernemers ook groot is: 58 procent vindt dit een goede zaak. Dit blijkt uit een enquête van SEO Economisch onderzoek in opdracht van de Pensioenfederatie onder 1.047 werkenden.

Tijdelijke regeling Pensioenknip eindigt 1 januari 2014

De tijdelijke regeling Pensioenknip maakt het voor premie- en kapitaalovereenkomsten mogelijk om de pensioenuitkering op de ingangsdatum te ‘knippen’. Geknipt wordt dan in een deel dat direct ingaat (voor een periode van maximaal vijf jaar) en een deel dat direct aansluit op deze tijdelijke uitkering.

Overgangsregeling voor Nederlandse gepensioneerden woonachtig in Duitsland

Door het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland gaan gepensioneerden met pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering van in totaal meer dan € 15.000 belasting betalen in het land waaruit de betalingen afkomstig zijn. Voor een deel van de gepensioneerden die met een Nederlands pensioen in Duitsland wonen, is die maatregel nadelig. Duitsland heft minder belasting over pensioen dan Nederland. Naar verwachting treedt het nieuwe verdrag per 1 januari 2015 in werking.