FA Nieuwsbrief maart 2017

Jaargang 5 nummer 10

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Doorwerkvereiste prepensioen | Artikel

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen aangenomen door de Eerste Kamer | Kort bericht

Prepensioen over achterliggende jaren dat in een keer wordt uitgekeerd | Kort bericht

Kapitaalverzekeringen

Vervallen tijdklemmen: prima toch! Of toch niet? | Artikel

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Doorwerkvereiste prepensioen

Vraag:
Als gevolg van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ komt het zogenoemde doorwerkvereiste te vervallen. Vervalt de doorwerkvereiste ook voor prepensioen?

Korte berichten 

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen aangenomen door de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 7 maart de wetsvoorstellen uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34555) en de novelle pensioen in eigen beheer (34662) (ongewijzigd) aangenomen. Indien de publicatie nog deze maand in het Staatsblad plaatsvindt (dit is de verwachting) dan treedt de wet op 1 april in werking en gaat tevens de coulancetermijn van 3 maanden (tot 1 juli 2017) lopen.