FA Nieuwsbrief maart 2013

Jaargang 1 nummer 9

De afgelopen maand bleek de politiek helaas niet te begrijpen dat zij met het star vasthouden aan  de termijn van 1 april 2013 voor het overgangsrecht van KEW, SEW en BEW, een nieuw probleem heeft gecreëerd. Op korte termijn zullen we daar nog niet veel van merken. Maar op de middellange termijn zal men zich afvragen waarom zo veel mensen hun eigenwoningschuld niet kunnen aflossen. Zij zijn nu niet meer in de gelegenheid om nog een KEW, SEW of BEW te starten. En dat terwijl er toch een heel duidelijk maximum aan het gebruik van deze producten is, namelijk de eigenwoningschuld per 31 december 2012. 
In deze nieuwsbrief ook aandacht voor het overgangsrecht voor KEW, SEW en BEW in een van de praktijkcases.
Centraal in deze nieuwsbrief staat echter het woningmarktakkoord in het artikel van Bas Vereggen. Hij laat duidelijk zien waarom het woonakkoord niet of nauwelijks een fiscale impuls voor de koopwoningmarkt is.

 

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

 

Artikelen 

Brengt het Woningmarktakkoord vooruitgang voor koopwoningen?

Op 13 februari jongstleden is door minister Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, een pakket afspraken gepresenteerd omtrent de Nederlandse woningmarkt. 1) Samen met de oppositiepartijen D66, CU en de SGP en coalitiepartijen VVD en PvdA heeft het kabinet een pakket van afspraken samengesteld. Dit pakket afspraken moet, althans zo stelt minister Blok, vertrouwen en duidelijkheid bieden.

Overgangsrecht KEW/SEW/BEW

Vraag:
Vanaf 1 april 2013 is het niet meer mogelijk om bij KEW’s, SEW's en BEW’s - waarbij geen sprake is van een gegarandeerd kapitaal - de premie/inleg te verhogen, zonder verlies van het overgangsrecht. Is het vanaf 1 april 2013 nog wel mogelijk om de inleg aan te passen aan een rentewijziging of een extra storting te doen?

Dga en afkoop (klein) pensioen

Vraag:
Een van mijn klanten – een directeur-grootaandeelhouder (dga) – wil zijn pensioen dat is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, afkopen. De berekende jaarlijkse uitkering bedraagt slechts € 400. De verzekeraar is terughoudend over deze afkoop. Dit is toch afkoop van een klein pensioen?

Korte berichten 

Nieuwe versie vragen en antwoorden overgangsrecht KEW/SEW/BEW vóór 1 april

De Belastingdienst heeft in korte tijd al weer de derde versie van haar vragen en antwoorden over het overgangsrecht voor KEW, SEW en BEW gepubliceerd. In deze herziene versie behandelt de Belastingdienst ook contractuele bepalingen over premie- en inlegaanpassingen als gevolg van renteaanpassingen. Ook wordt nader ingegaan op het begrip ‘normale en gebruikelijke optieclausules’.