FA Nieuwsbrief juni 2018

Jaargang 6 nummer 13

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen en Lijfrente

Pensioen en lijfrente genieten na emigratie: eind goed al goed?| Artikel

Pensioen

Vraag en antwoord over surplus bij beschikbarepremieregelingen | Kort bericht

Onderscheid mogelijk tussen de pensioendatum en de einddatum van de verzekeringspolis bij uitstellen | Kort bericht

Verzamelbrief pensioenen van minister Koolmees | Kort bericht

Eigen woning

Geen versoepeling fiscale aflossingseis | Kort bericht

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn geen letselschade-uitkeringen | Kort bericht

Sparen en beleggen

Fiscale aspecten van cryptovaluta | Kort bericht

De volgende nieuwsbrief wordt verzonden in augustus.

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden

Artikelen 

Pensioen en lijfrente genieten na emigratie: eind goed al goed?

Het komt helaas vaker voor bij oudedagsvoorzieningen dat de fiscale en de civiel-juridische wetgeving niet goed op elkaar aansluiten. Bijna altijd is de pensioen- of lijfrentegerechtigde de dupe. Goed voorbeeld hiervan is de situatie waarin in Nederland pensioen- en/of lijfrente is opgebouwd en de gerechtigde vóór de ingangsdatum van de uitkeringen naar het buitenland emigreert.

Korte berichten 

Vraag en antwoord over surplus bij beschikbarepremieregelingen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft een nieuw vraag en antwoord gepubliceerd. Het gaat om regelingen met een premieovereenkomst gericht op een fiscaal aanvaardbaar maximaal middelloonpensioen en regelingen met een premieovereenkomst op basis van ten hoogste de kostprijs van een fiscaal aanvaardbaar nominaal middelloonpensioen. Dit zijn goedgekeurde (‘aangewezen’) regelingen.

Verzamelbrief pensioenen van minister Koolmees

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer een zogenoemde Verzamelbrief pensioenonderwerpen gestuurd. Naast onderwerpen als diversiteit binnen pensioenfondsen, transparantie uitvoeringskosten pensioenuitvoerders en de positie van het verantwoordingsorgaan, gaat de minister in op zaken als de uniformering van de partnerdefinitie en fiscaal voordeel dat behaald kan worden bij conversie van het ouderdomspensioen na echtscheiding.

Geen versoepeling fiscale aflossingseis

Momenteel geldt de zogenoemde fiscale aflossingsverplichting. Die houdt in dat alleen recht op renteaftrek eigen woning bestaat als de eigenwoningschuld tenminste annuïtair in 30 jaar wordt afgelost. De Kamerleden Snels en Dijkgraaf hebben de regering verzocht om de mogelijkheden en gevolgen te onderzoeken van het versoepelen van de fiscale aflossingsverplichting.

Fiscale aspecten van cryptovaluta

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal vragen van de Commissie voor Financiën van de Eerste Kamer beantwoord.
De staatssecretaris geeft aan dat aan de hand van de feiten en omstandigheden moet worden beoordeeld of het zogenoemde ‘minen’ en handelen in cryptovaluta een bron van inkomen vormt. Hij voegt daar aan toe dat bij deze activiteiten door een natuurlijk persoon ‘vermoedelijk niet snel sprake zal zijn van een bron van inkomen’.