FA Nieuwsbrief juni 2017

Jaargang 6 nummer 1

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Brief staatssecretaris: Wet uitfasering pensioen in eigen beheer - verschil bepaald en onbepaald deel elders verzekerd deel | Kort bericht

Premiestaffel volgens staffelbesluit objectief gerechtvaardigd | Kort bericht

Kiezen is lastig voor pensioendeelnemer | Kort bericht


Lijfrente

Staken onderneming en omzetten stakingswinst in lijfrente | Artikel

Lijfrenteaftrek terecht geweigerd | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Korte berichten 

Brief staatssecretaris: Wet uitfasering pensioen in eigen beheer - verschil bepaald en onbepaald deel elders verzekerd deel

De Wet uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen is op 1 april 2017 officieel ingegaan. Zelfs na ingang van de Wet zijn door diverse Kamerfracties nog vragen gesteld over verschillende onduidelijkheden. Met name vragen over het verschil tussen en de behandeling van een bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij pensioen in eigen beheer.

Premiestaffel volgens staffelbesluit objectief gerechtvaardigd

Staatssecretaris Klijnsma heeft vragen beantwoord van de Kamerleden Lodders en De Vries. Aanleiding is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 19 april 2016 in de zaak “Dansk Industri/Karsten Eigil Rasmussen”. De vragen hebben betrekking op de staffels die de Belastingdienst heeft opgesteld voor beschikbarepremieregelingen (het zogenaamde ‘Staffelbesluit’) en het feit dat deze premiestaffels uitgaan van een stijgende premie naarmate de werknemer ouder wordt.

Kiezen is lastig voor pensioendeelnemer

Met de titel ‘De psychologie van pensioenkeuzes’ heeft Netspar een Netsparbrief gepubliceerd. Belangrijkste ‘les’ die uit de publicatie kan worden geleerd is dat mensen afwijken van het gedrag dat traditionele modellen als rationeel veronderstelt. Opvallend is dat een groter aantal keuzemogelijkheden voor pensioenbeleggingen, vaak leidt tot niet kiezen en tot minder doordachte keuzes. Intuïtie wordt vaak gevolgd bij ingewikkelde keuzes.

Lijfrenteaftrek terecht geweigerd

Een man koopt in 2012 twee lijfrenteverzekeringen af. Het totale afkoopbedrag bedraagt bijna € 100.000. Uit een overzicht blijft dat de man een premiebedrag van € 10.498 niet in aftrek heeft gebracht en waarover de saldomethode kan worden toegepast.