FA Nieuwsbrief juni 2017

Jaargang 5 nummer 13

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Kapitaalverzekering

Lijfrente

Eigen woning

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Inhaal nettopensioen

Vraag:
Een werkgever heeft al met ingang van 2015 de mogelijkheid om een nettopensioen toe te zeggen aan werknemers met een pensioengevend loon van meer dan € 100.000 (2017 € 103.317). Stel dat een werkgever nog geen nettopensioen heeft toegezegd over de achterliggende periode, maar nu wel nettopensioen wil toezeggen, is inhaal dan mogelijk? Gelden daarbij nog specifieke voorwaarden?

Vervallen tijdklemmen: het vervolg

Op 23 mei 2017 is in de Staatscourant een vernieuwd kapitaalverzekeringenbesluit gepubliceerd. De staatssecretaris geeft hiermee een nadere toelichting op de wijziging en komt daarnaast met een tegemoetkoming voor bandbreedteoverschrijdingen als gevolg van het aflopen van een rentevastperiode van de aan een kapitaalverzekering gekoppelde eigenwoningschuld.
In dit artikel bespreek ik beide onderwerpen.

 

Korte berichten 

Compensatie van kosten bij lijfrente belast

Een man heeft in 1995 en 2000 lijfrenteverzekeringen (koopsommen) afgesloten. Het betreft verzekeringen op beleggingsbasis. De man heeft de koopsommen in zijn aangifte inkomstenbelasting in aftrek gebracht.
In 2003 heeft de verzekeraar een extra bedrag in een van de verzekeringen gestort omdat in een verkeerd fonds was belegd. Door de extra storting bevatte de verzekering van de man weer het juiste aantal units.

Kamervragen over hypotheekrenteaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft gereageerd op negen vragen van voormalig Kamerlid Bashir. In zijn reactie bevestigt de staatssecretaris dat “de aftrekbare kosten voor een eigen woning niet meer tegen het tarief van de vierde schijf (52%) worden verzilverd, maar  geleidelijk (met een jaarlijkse daling van 0,5%-punt) tegen een steeds iets lager tarief. In 2017 gaat het om een tarief van 50%.