FA Nieuwsbrief juni 2016

Jaargang 04 nummer 13

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Algemeen

Pensioen

Gouden Handdruk

Eigen Woning

Kapitaalverzekering

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Internationale gegevensuitwisseling met FATCA en CRS

Overheden proberen op verschillende manieren maatregelen te treffen om het vermogen dat hun burgers in het buitenland aanhouden zichtbaar te maken. Na de publicatie van de zogenaamde ‘Panama Papers’ is het ontgaan van belastingheffing een veelbesproken onderwerp. Om vermogen internationaal zichtbaar te maken is ‘FATCA en CRS-wetgeving’ gemaakt. ‘FATCA’ is een afkorting voor Foreign Account Tax Compliance Act, een Amerikaanse wet.

Korte berichten 

SER-rapport: verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

Op 20 mei 2016 heeft de SER een rapport uitgebracht met een nadere verkenning van de variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. De verkenning is een vervolg op het advies over de toekomst van het pensioenstelsel van februari vorig jaar, waarin vier varianten om ons pensioenstelsel te ontwikkelen en te versterken werden onderzocht.

Hoge Raad verduidelijkt beoordeling RVU

De Provincie Zeeland moet in 2012 bezuinigen. Zij doet dit door een regeling te treffen voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn en op een peildatum 57 jaar of ouder zijn. Deze werknemers kunnen vrijwillig van de regeling gebruikmaken met behoud van het dienstverband en non-activiteitsverlof tot het moment waarop zij de AOW-leeftijd bereiken.

Vordering op de nalatenschap?

Een man en een vrouw wonen ongehuwd samen in de woning van de vrouw. Voor de financiering van de woning is de vrouw een hypothecaire lening aangegaan bij een bank. Er is een risicoverzekering gesloten, waarbij de man verzekeringnemer is en de vrouw verzekerde. De man en de vrouw hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten, waarin staat dat de verzekeringspremies voor rekening van de man komen.