FA Nieuwsbrief juni 2014

Jaargang 2 nummer 12

De nieuwsstroom op het terrein van oudedagsvoorzieningen en eigen woning houdt niet op. Zo is bijvoorbeeld deze week de Fiscale Verzamelwet 2014 bij de Tweede Kamer aangeboden, net als een brief over pensioen in eigen beheer. Op deze onderwerpen zullen we in een later stadium terugkomen (en over het pensioen in eigen beheer valt al iets te lezen in de Korte berichten).

Hoewel minder prominent dan in een eerdere fase, blijven compensatieregelingen en hersteladviezen terugkomen in het nieuws. Het blijkt namelijk dat relatief weinig verzekeringnemers in beweging komen om hun verzekering - daar waar mogelijk - aan te passen. Onder het motto ‘Kom in actie!’ hebben Jeroen Vriend en Jasper Commandeur daarom hun bijdrage geschreven over de fiscale aspecten van hersteladviezen.

Witteveen 2015 is nu ook door de Eerste Kamer. Ondergetekende zet de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 beknopt op een rij. Daarbij komen de staffels voor beschikbarepremieregelingen (en de verschillen ten opzichte van de oude staffels), de franchise, het voorleggen van een pensioenregeling (vóór 1 januari 2015) en de nettolijfrente uitgebreider aan bod.

De Praktijkcase gaat wederom in op de toepassing van de zogenoemde 80%-regeling voor gouden handdrukken in 2014. Ditmaal is de vraag of de regeling ook van toepassing is op eerdere (periodieke) uitkeringen in 2014 als de aanspraak uiteindelijk wordt afgekocht.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

Artikelen 

Hersteladvies hypotheken en fiscaliteit

Heb je een beleggingsverzekering? Kom in actie. (!) Met deze oproep spoort de AFM adviseurs en verzekeraars aan om contact op te nemen met hun klanten. Vanwege hoge kosten en een aantal slechte beursjaren kunnen hypotheekschulden niet worden afgelost. 1) Naar de adviseur dus. De AFM vergeet er echter bij te vertellen dat  de reparatiemogelijkheden vaak beperkt zijn.

Witteveen 2015 ook door Eerste Kamer aangenomen

Na de Tweede Kamer heeft op 27 mei 2014 ook de Eerste Kamer - met de krapst mogelijke meerderheid - ingestemd met de wetsvoorstellen die samen ‘Witteveen 2015’ vormen. De Eerste Kamer stemde met het totale pakket in, omdat de eerdere wetsvoorstellen in dit kader in de herfst van 2013 in de Eerste Kamer werden aangehouden.

Toepassing 80%-regel bij eerdere (periodieke) uitkeringen in 2014

Vraag:
Stel dat bij een klant de periodieke uitkeringen uit een goudenhanddrukstamrecht begin 2013 zijn gestart. De klant heeft ook de eerste maanden van 2014 periodieke uitkeringen ontvangen. Of de klant heeft eerder in 2014 een bedrag ineens bij een andere uitvoerder opgenomen (afkomstig van dezelfde ontslaguitkering). Nu wil hij het resterende kapitaal in een keer afkopen om zo gebruik te kunnen maken van de 80%-regel. 

Korte berichten 

Brief staatssecretaris over pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van pensioen in eigen beheer. Hij beantwoordt de door de Kamer gestelde vragen en schetst op hoofdlijnen zijn gedachten over de beoogde vereenvoudiging. Het ‘denkwerk’ hierover is nog niet gereed.