FA Nieuwsbrief juli 2016

Jaargang 05 nummer 01

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Sparen en Beleggen en Eigen Woning

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling aangenomen

Het is al weer bijna een jaar geleden dat het initiatiefwetsvoorstel is ingediend, waarin het mogelijk wordt gemaakt om pensioen uit te keren in pensioeneenheden dan wel om door te beleggen na de pensioendatum. Sinds dit wetsvoorstel zijn er veel wijzigingen voorgesteld en aangenomen in de Tweede Kamer. Het gaat hierbij vooral om aanpassingen van civielrechte-lijke wetten.

Wat is het verschil tussen (tijdelijk) partnerpensioen en nabestaandenoverbruggingspensioen?

Vraag:
Als er bij overlijden een pensioen aan de partner wordt uitgekeerd, kan dit een (tijdelijk) partnerpensioen zijn, maar het kan ook een nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) zijn. In de praktijk worden deze begrippen nog al eens door elkaar gebruikt. Dit is onterecht, want ze zijn wel degelijk verschillend. Maar wat is het verschil tussen beide?
 

Korte berichten 

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer in de maak

Veel directeuren-grootaandeelhouder (DGA's) die via de bestaande regeling pensioen in eigen beheer opbouwen, hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, ook wel 'beklemd vermogen' genoemd. Staatssecretaris Wiebes komt met een wetsvoorstel om de pensioenregeling in eigen beheer af te laten kopen. Volgens het wetsvoorstel wordt, bij DGA’s, die kiezen voor beëindiging van pensioen in eigen beheer, de commerciële balanswaarde afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde.

Onderzoek naar verwachte AOW-leeftijd

In een brief van 3 juni 2016 aan de Tweede Kamer is staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingegaan op het uitgevoerde onderzoek naar het opnemen van de verwachte AOW-leeftijd (en bijbehorende pensioenbedragen) in het Pensioenregister.

Box 3-heffing niet in strijd met Europese regelgeving

Een man woont in Noorwegen. Hij bezit in 2011 twee woningen en een garage in Nederland. Voor deze bezittingen moet hij vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting betalen. De wetgever gaat ervan uit dat iedereen gemiddeld over een aantal jaren een rendement van 4% kan behalen (dus dat dat vermogen groeit met 4 %). Over dit fictieve rendement is 30% belasting verschuldigd (per saldo 1,2% over de waarde van de bezittingen). De man gaat in beroep tegen deze heffing.