FA Nieuwsbrief januari 2018

Jaargang 6 nummer 8

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Algemeen

Cijfers 2018 | Artikel
Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018 en afschaffing Wet Hillen aangenomen door Eerste Kamer | Kort bericht

Pensioen

Aangepast pensioenbesluit van 24 november | Kort bericht
Afkoopsommen klein pensioen terecht belast | Kort bericht

Eigen woning

Eigen woning bestemd voor verkoop? | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

Artikelen 

Cijfers 2018

In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog aangepast worden.

Korte berichten 

Afkoopsommen klein pensioen terecht belast

Een man heeft in 2013 van diverse pensioenuitvoerders een afkoopsom klein pensioen (als bedoeld in artikel 66 van de Pensioenwet) ontvangen. De man heeft die inkomsten niet in zijn aangifte inkomstenbelasting opgenomen. De inspecteur corrigeert de aangifte van de man met de ontvangen afkoopsommen.

Eigen woning bestemd voor verkoop?

Een man koopt in 2007 een woning voor € 210.000. Vanaf dat moment woont hij in de woning. In juni 2010 trouwt de man en blijft hij in zijn woning wonen, terwijl zijn echtgenote in haar woning blijft wonen. In 2013 verhuist de man naar de woning van de echtgenote. Vanaf augustus 2015 verblijft de man weer in de woning die hij in 2007 heeft gekocht.