FA Nieuwsbrief februari 2017

Jaargang 5 nummer 9

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Pensioenontwikkelingen januari 2017: novelle voor eigen beheer en nieuwe staffels | Artikel
Afkoop klein pensioen op juiste wijze belast | Kort bericht

Lijfrente

Revisie- en belastingrente bij afkoop lijfrenteverzekering | Kort bericht

Eigen woning

WOZ-waarde en hypotheekaanvraag | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Pensioenontwikkelingen januari 2017: novelle voor eigen beheer en nieuwe staffels

Zoals gemeld in ons vorige artikel kwam er op het allerlaatste moment een kink in de kabel bij het wetsvoorstel om pensioen in eigen beheer af te schaffen. In januari heeft de staatssecretaris zijn onderzoek naar de mogelijke problemen afgerond en een novelle naar de Tweede Kamer gestuurd.
In januari 2017 verschenen ook twee besluiten waarvan het nieuwe staffelbesluit het meest in het oog springt.

Korte berichten 

Afkoop klein pensioen op juiste wijze belast

Een man bereikt in oktober 2012 de AOW-gerechtigde leeftijd. In hetzelfde jaar ontvangt hij van het pensioenfonds in één keer het bij die stichting opgebouwde pensioen van ruim € 6.000. Op die afkoopsom is loonheffing ingehouden.

Revisie- en belastingrente bij afkoop lijfrenteverzekering

Een man sluit in 1997 een lijfrenteverzekering. Hiervoor betaalt de man maandelijks premie en de premie trekt hij af in zijn aangifte inkomstenbelasting. In 2012 koopt de man deze verzekering af. De afkoopsom bedraagt € 11.525. Ter zake van de afkoop heft de inspecteur € 2.305 aan revisierente. Over de revisierente is de man vervolgens € 199 aan belastingrente verschuldigd.

WOZ-waarde en hypotheekaanvraag

De minister voor Wonen en Rijksdienst - Blok - heeft een vijftal Kamervragen beantwoord over WOZ-beschikkingen en de rol daarvan bij een hypotheekaanvraag.