FA Nieuwsbrief augustus 2013

Jaargang 2 nummer 2

Binnenkort is het Prinsjesdag en dat is te merken aan de diverse zaken die al naar buiten worden gebracht. Zo worden naar verluid de tarieven voor de inkomstenbelasting niet aangepast aan de inflatie en wordt de 'eenmalige' crisisheffing voor werkgevers verlengd. Bart Jimmink had een vooruitziende blik in zijn artikel over dit onderwerp van juni dit jaar. Klap op de vuurpijl lijkt de mogelijkheid om in 2014 de ontslagvergoeding die in een stamrecht-B.V. is ondergebracht in een keer uit te laten keren tegen een aantrekkelijk belastingtarief. De mogelijkheid om gelden in een dergelijke vennootschap onder te brengen zou verdwijnen. Positief zijn de plannen dat er meer (€ 100.000) geschonken mag worden voor de (aflossing van de schuld of verbetering van de) eigen woning. Voor die eigen woning hangt er nog een plan uit het Regeerakkoord boven ons hoofd, waarin het percentage waartegen de rente voor de schuld van de eigen woning mag worden afgetrokken, stapsgewijs wordt verlaagd. We moeten voor de definitieve plannen wachten tot Prinsjesdag. Uiteraard zullen we via de Nieuwsbrief zo snel mogelijk na de bekendmaking hierover berichten.

In deze Nieuwsbrief hebben we een artikel over het eindrapport van de Commissie Van Dijkhuizen. Remco Alkemade en Arno Biemans gaan daarin met name in op de eigen woning en het aanmerkelijk belang.
Verder hebben we nog een praktijkcase over de KEW/SEW/BEW en echtscheiding. Een weerbarstig onderwerp dat de gemoederen blijft bezighouden.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

Artikelen 

Rapport Commissie inkomstenbelasting en toeslagen

Op 17 februari 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen in het leven geroepen. De Commissie had ten doel om te komen tot een verbetering van de Nederlandse concurrentiekracht middels een eenvoudiger, solider en fraudebestendiger belastingstelsel. De voorstellen van de Commissie dienden lastenneutraal vormgegeven te worden.

KEW/SEW/BEW en (echt)scheiding

Vraag:
A en B zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en gaan scheiden. Zij zijn samen eigenaar van een woning. Zij hebben een (aflossingsvrije) eigenwoningschuld van € 250.000. De woning is nu € 270.000 waard. A wil in de woning wil blijven wonen en koopt B voor een bedrag van € 135.000 (de helft van de waarde) uit en financiert dit bedrag met een annuïtaire lening.

Korte berichten