FA Nieuwsbrief april 2018

Jaargang 6 nummer 11

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Sparen en beleggen

Bitcoin en andere cryptovaluta: aangifte in box 3 | Artikel

Automatisering aangifte schenk- en erfbelasting voorlopig nog niet afgerond | Kort bericht

Pensioen

Pensioen en overschrijden 100%-grens | Artikel

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding afgerond | Kort bericht

Problemen AOW-overbrugging worden opgelost | Kort bericht

AFM herziet Leidraad tweede pijler pensioenadvisering | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Bitcoin en andere cryptovaluta: aangifte in box 3

Bijna niemand zal het zijn ontgaan: bitcoin en andere cryptovaluta zijn regelmatig in het nieuws en vele Nederlanders bezitten inmiddels cryptovaluta. Volledig mainstream zijn cryptovaluta nog niet. Daarvoor zijn nog te weinig werkende toepassingen en het gebruik ziet tot nu toe grotendeels op speculeren. Echter, binnenkort zal de blockchaintechnologie en de bijbehorende cryptovaluta niet meer weg te denken zijn in onze maatschappij.

Pensioen en overschrijden 100%-grens

Vraag:
Een deelnemer bereikt de pensioengerechtigde leeftijd volgens de pensioenregeling waaronder hij valt. De pensioenregeling is een beschikbarepremieregeling. Het pensioen bedraagt meer dan 100% van het laatst genoten loon. Moet het kapitaal dat ziet op het pensioen boven de 100%-grens ineens worden uitgekeerd onder inhouding van loonheffing?

Korte berichten 

Automatisering aangifte schenk- en erfbelasting voorlopig nog niet afgerond

De staatssecretaris van Financiën - Menno Snel - heeft in een document van twintig pagina’s 97 vragen beantwoord over ‘de vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting’.
Bij de start van de automatisering van de aangifte schenk- en erfbelasting werden de kosten geraamd op 8,2 miljoen euro. Dat bedrag is al ruim overschreden en de totale kosten tot de afronding worden nu geraamd op 28,7 miljoen euro.

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding afgerond

Nadat medio 2017 de Tweede Kamer is geïnformeerd over de tussenstand van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps), is de evaluatie nu afgerond. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming concluderen dat de Wvps ‘beperkt gebruikt wordt, te vaak nog onbekend is bij burgers en scheidingsprofessionals en dat de uitvoering voor verbetering vatbaar is.’

Problemen AOW-overbrugging worden opgelost

Eind december 2017 heeft de Eerste Kamer op de valreep ingestemd met de Verzamelwet pensioenen 2017. In het wetsvoorstel is onder meer geregeld dat gesloten pensioenfondsen waarvan de werkgever nog bestaat, de pensioenregeling op een eenvoudigere wijze kunnen onderbrengen bij een Algemeen pensioenfonds. Maar zo is bijvoorbeeld ook geregeld dat in het kader van de Wet verbeterde premieregeling de spreidingstermijn voor de beleggingsresultaten is uitgebreid van vijf jaar naar tien jaar.