FA Nieuwsbrief april 2017

Jaargang 5 nummer 11

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Vervallen pensioenmaxima op pensioendatum | Artikel

Nieuwe beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018 | Kort bericht

Opbouwpercentages 1 januari 2018 bij een pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar | Kort bericht

V&A’s over uitfasering pensioen in eigen beheer gepubliceerd | Kort bericht

Eigen woning

Geen verruiming overgangsrecht schenkingsvrijstelling eigen woning | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Vervallen pensioenmaxima op pensioendatum

Vraag:
Als gevolg van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ komen de maximum percentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen te vervallen. Mag het partnerpensioen dan bijvoorbeeld meer dan 70% bedragen?

Korte berichten 

Nieuwe beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Hierdoor zijn nieuwe beschikbare premiestaffels nodig ten opzichte van de staffels die op 20 januari 2017 bij beleidsbesluit zijn gepubliceerd. Dat besluit ging nog uit van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar.

V&A’s over uitfasering pensioen in eigen beheer gepubliceerd

De Wet uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen is op 1 april 2017 officieel ingegaan. Diverse maatregelen inzake het uitfaseren van PEB zijn op 1 april 2017 en de overige fiscale pensioenmaatregelen (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2017 in werking getreden.