FA Nieuwsbrief april 2016

Jaargang 4 nummer 11

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Lijfrente

Eigen Woning

Sparen en Beleggen

Algemeen

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

 

Artikelen 

Korte berichten 

Update oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Op 17 december 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een brief over oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer (PEB) gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan  heeft op 23 maart 2016 een Tweede Kamerdebat/commissievergadering over de oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer (PEB) plaatsgevonden. Voorafgaand aan deze vergadering zijn door de diverse Kamerfracties schriftelijke vragen gesteld die door de staatssecretaris zijn beantwoord. Onderstaand een korte update.

Stakingslijfrente en niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Een ondernemer mag zijn winst verminderen met de zelfstandigenaftrek. Als de winst lager is dan de zelfstandigenaftrek, dan mag de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek maximaal 9 jaar vooruit worden geschoven. Als de ondernemer overlijdt en daardoor niet aan het urencriterium kan voldoen, geldt een goedkeuring.

Advocaatkosten bij verdeling verzekeringen niet aftrekbaar

In een echtscheidingsconvenant is afgesproken dat een man zijn levensverzekering mag houden tegen betaling van de helft van de waarde van de verzekering. De vrouw vordert bij de rechtbank dat de man dit bedrag aan haar betaalt. De man maakt hiervoor advocaatkosten die hij als onderhoudsverplichting in aftrek wil brengen in zijn aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst staat de aftrek van de advocaatkosten echter niet toe.

Is de adviseur verplicht om de klant te informeren over elke wijziging in fiscale wetgeving?

Een vrouw heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening  (Kifid) gevraagd om haar adviseur te veroordelen tot het betalen van belastingschade. De vrouw heeft schade geleden, omdat zij niet wist dat haar kapitaalverzekering in box 3 van de inkomstenbelasting werd belast. De adviseur heeft nagelaten haar te wijzen op de mogelijkheid om de kapitaalverzekering in box 1 belast te laten zijn. De Geschillencommissie van Kifid wijst de vordering van de vrouw af.