FA Nieuwsbrief april 2014

Jaargang 2 nummer 11

Deze Nieuwsbrief staat geheel in het teken van Witteveen 2015.
Na lezing van het bijgevoegde 'drieluik' bent u op dat terrein weer helemaal bij.

Allereerst zet Jos Gielink alle (met name fiscale) wijzigingen voor pensioenen uitgebreid op een rij. Wat is er recent veranderd en wat gaat er veranderen in 2015? Ook besteedt hij de nodige aandacht aan het traject dat met de Belastingdienst doorlopen kan worden om goedkeuring voor de pensioenregeling te krijgen.

Vervolgens is het woord aan de actuarissen. Heesterbeek en Veerman gaan in op de vraag of na invoering van Witteveen 2015 nog wel sprake is van een adequaat pensioen. Verder bespreken zij de uitwerking van de generatie-evenwichtstoets; een van de negen waarborgen voor premieverlaging.

Ten slotte is het woord weer aan Jos Gielink. In zijn tweede bijdrage aan het drieluik beschrijft hij de nettolijfrente en plaatst hij kritische kanttekeningen bij de in te voeren faciliteit.

De relevante wetsvoorstellen van Witteveen 2015 worden momenteel behandeld door de Eerste Kamer. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal Financieel Actief die uiteraard melden, onder meer via Twitter.

drs. Kees van Oostwaard
Eindredacteur Financieel Actief

Artikelen 

Novelle Witteveen 2015: een zeer omvangrijke wijzigingsoperatie

Op 20 januari 2014 heeft het kabinet de wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel Witteveen 2015 1) ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel met nummer 33610 (Witteveen 2015) en de aankondiging van het kabinet om het wetsvoorstel met nummer 33672 (pensioenaanvullingsregelingen) in te trekken. 2)

Witteveen 2015: berekeningen adequaat pensioen

Ter onderbouwing van het voorstel om de fiscale maxima te verlagen, heeft het kabinet berekeningen uitgevoerd. In deze berekeningen wordt nagegaan of er in de voorstellen nog sprake is van een adequaat pensioen. in het oorspronkelijke voorstel was een adequaat pensioen 70% op basis van middelloon (40 jaar, opbouwpercentage 1,75%) 1).