Links

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegendheid
Fiscale site Levensverzekeringen

Deze site geeft een zo compleet en duidelijk mogelijk overzicht van al het Nederlandse fiscale beleid dat voor levensverzekeringen geldt en is dan ook in eerste instantie bedoeld als hulpmiddel voor personen die in hun dagelijkse uitvoeringspraktijk regelmatig te maken hebben met de - vaak zo complexe - fiscale wetgeving op levensverzekeringsgebied. Ook bevat deze site veel overige nuttige informatie en praktische hulpmiddelen op levensverzekeringsgebied.

De nationale pensioendialoog
Commissie Gelijke Behandeling
Centraal aanspreekpunt pensioenen
Autoriteit Financiële Markten