Evaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente

Lijfrente / Pensioenen

Dit betreft het rapport van Towers Willis Watson met daarin de evaluatie van nettopensioen en nettolijfrente - gedateerd 20 januari 2020 - zoals dat op 2 september 2020 aan de Tweede Kamer is aangeboden.