Besluit vertraagde premie-incasso lijfrenten en AOV in kader van SEPA wederom van toepassing

SEPA (Single Euro Payments Area) is een initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken om tot harmonisatie van het euro betalingsverkeer binnen Europa te komen. Een onderdeel is de omzetting van bankrekeningnummers naar (internationale) IBAN nummers. Het goedkeurend besluit dat vorig jaar is uitgebracht, is dit jaar eveneens van toepassing verklaard. Omdat de omzetting van bankrekeningnummers is uitgesteld tot augustus 2014, kan de invoering van SEPA ook nog gevolgen hebben voor automatische premie-incasso’s in de tweede helft van december 2014. Het besluit van begin 2014 wordt nu eveneens van toepassing verklaard op de vertraagde invoering van de automatische premie-incasso’s (SEPA) in de tweede helft van december 2014. Voor deze premies voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) geldt dat ondanks dat ze door de invoering van SEPA pas daadwerkelijk in 2015 zijn betaald, ze toch worden geacht te zijn betaald op de overeengekomen incassodatum in 2014. Daarnaast wordt, indien van toepassing, ook voor de berekening van de rendementsgrondslag van box 3 op 1 januari 2015 ervan uitgegaan dat de automatische premie-incasso voor lijfrenten en/of AOV heeft plaatsgevonden in december 2014. Voorwaarde hierbij is dat deze premiebetalingen niet nogmaals als betaalde premie in 2015 in aanmerking worden genomen.
(Besluit van 27 januari 2015, nr. BLKB2015/54M)