AOW-franchises 2019 en maximum pensioengevend loon

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft de voorlopige AOW-franchisebedragen en het voorlopig vastgestelde maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 gepubliceerd.
De AOW-franchises zijn als volgt:

Enkelvoudig gehuwd

Gehuwd met maximale toeslag

Ongehuwd

Middelloon

Eindloon

Middelloon

Eindloon

Middelloon

Eindloon

€ 13.785

€ 15.599

€ 27.570

€ 31.198

€ 20.209

€ 22.867

Het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 per 1 januari 2019  is voorlopig vastgesteld op € 107.593.
(https://belastingdienstpensioensite.nl/VA_18-010_v181128.htm, V&A 18-010, 28 november 2018)

(december 2018)